Skip to main content

Zmiany przepisów

Początek 2021 roku przyniósł podatnikom długo wyczekiwaną zmianę przepisów w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ewidencjonowanych – zwiększony został z 250 tys. euro do 2 mln euro limit przychodów, którego przekroczenie powoduje utratę możliwości opodatkowania wg tej formy. Tym samym znacznie poszerzył się krąg podatników mogących wybrać tę formę opodatkowania swoich przychodów z działalności gospodarczej.

Wraz z nowym rokiem poszerzono definicję wolnego zawodu m.in. o fizjoterapeutę, radcę prawnego, notariusza, architekta. Ich przychody podlegają opodatkowaniu 17% stawką ryczałtu. Kolejną nowością jest wprowadzenie stawki ryczałtu wynoszącej 15%, którą objęte zostały m.in. usługi programistyczne.

Większa dostępność podatników do omawianej formy opodatkowania wynika z likwidacji załącznika nr 2 do ustawy, który zawierał wykaz usług, których świadczenie uniemożliwiało opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem. Załącznik obejmował m.in. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, usługi związane z obsługą rynku nieruchomości oraz wiele innych pozycji (łącznie 58). Obecnie podatnicy świadczący te usługi mogą korzystać z opodatkowania ryczałtem.

Jednocześnie z dniem 01 stycznia 2021 roku ustawodawca umożliwił opodatkowanie ryczałtem uzyskiwanych przychodów z najmu nieruchomości w ramach działalności gospodarczej. Wcześniej wyboru takiej formy opodatkowania mógł dokonać wyłącznie podatnik wynajmujący swoje prywatne nieruchomości (poza działalnością). W odniesieniu do takich przychodów zastosowanie ma stawka 8,5% (lub 12.5% po przekroczeniu przychodów w wysokości 100 tys. zł), a więc taka sama jak w przypadku najmu prywatnych nieruchomości.

Ryczałt – brak możliwości rozliczania kosztów podatkowych

Podatnicy rozważający przejście na ryczałt powinni mieć na uwadze fakt, że wskazana forma cechuje się brakiem możliwości rozliczania kosztów podatkowych. W ryczałcie opodatkowaniu podlega bowiem przychód, a nie jak ma to miejsce w przypadku zasad ogólnych (oraz w podatku liniowym) dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem a kosztem. Podatnicy powinni dokładnie przeanalizować swoją sytuację przed zmianą. Zmiana formy opodatkowania jest najbardziej opłacalna w przypadku podatników odnotowujących stosunkowo niewielkie koszty uzyskania przychodu w porównaniu do uzyskiwanych przychodów. Ponadto najwięcej korzyści z przejścia na ryczałt mogą czerpać podatnicy, których usługi nie zostały wymienione, jako opodatkowane stawką 15%, gdyż wówczas ma dla nich zastosowanie ma stawka 8,5% (albo niższa 5,5% i 3%).

Potrzebujesz porady? Zapraszamy do kontaktu