Audyt finansowy

Bądź o krok przed kontrolą skarbową. Audyt podatkowy firmy jest usługą o szczególnym charakterze, mającą na celu badanie oraz szczegółową weryfikację zgodności z prawem prowadzenia ewidencji podatkowej firmy. Istotą przeprowadzenia badania audytu podatkowego jest zweryfikowanie legalności oraz prawidłowości rozliczeń firmy, wskazanie możliwych do wystąpienia ryzyka. Podczas przeprowadzania audytu podatkowego zespół badający jest w stanie zarekomendować ewentualne zmiany takie jak na przykład korekty deklaracji lub zaproponowanie innych rozwiązań umożliwiających uniknięcie nieprawidłowości. Istotą audytu podatkowego jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa prawnego podatnika lub osób pracujących dla podatnika.

Przedmiot audytu podatkowego.

Audyt podatkowy swoim zakresem obejmuje przede wszystkim kompleksową analizę wszystkich dokumentów źródłowych takich jak faktury, umowy handlowe, rejestracje, ewidencje, deklaracje czy księgi handlowe. Na podstawie całej dokumentacji podatkowej zespół badający analizuje nie tylko samą dokumentację, ale również system rozliczania.

Audyt podatkowy uwzględnia również całą strukturę oraz politykę finansową badanego podmiotu. Czasem nieprawidłowości w rozliczeniach mogą wynikać, chociażby z błędnego obiegu dokumentów i przekazywaniu informacji, na podstawie której dokumentacja może być błędnie księgowana.

Nasz zespół księgowo podatkowy, przeprowadzając audyt podatkowy analizuje całokształt okoliczności mogących wpływać na rozliczenia danego podmiotu. Dlatego też aby uniknąć niespodziewanych rozczarowań podczas kontroli księgowej, rozważ przeprowadzenie audytu podatkowego w swojej firmie.

W ramach przeprowadzonego audytu podatkowego nasz zespół Doradców Podatkowych z Poznania  świadczy również usługi doradztwa księgowego, na podstawie którego będziesz w stanie samodzielnie podjąć stosowne decyzje. W wyniku przeglądu całej dokumentacji księgowej zostanie cały pion księgowy firmy, pod każdym względem. Audyt podatkowy bada nie tylko dokumentację księgową, ale również wszystkie aspekty organizacyjne całego działu księgowego firmy.

Zacznijmy współpracę.

Zadzwoń lub napisz i umów się z naszym doradcą.

+48 504 968 218
biuro@sastax.pl

Kontakt

Obszary audytu podatkowego

Zakres przeprowadzenia audytu podatkowego zawsze jest uzależnione od indywidualnych potrzeb zleceniodawcy. Przedmiotem audytu podatkowego mogą być aspekty księgowe jak również organizacyjne. W zależności od danego zlecenia audyt podatkowy swoim zakresem może obejmować różne zagadnienia.

Audyt podatkowy w zakresie zobowiązań podatkowych

Z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych nasz zespół badający może przeprowadzić badanie w zakresie:

01. Podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)

W tym zakresie nasz zespół księgowo podatkowy bada przede wszystkim wszystkie możliwe ryzyka mogące wystąpić w przedsiębiorstwie. Złożoność podatku dochodowego od osób prawnych może generować szereg ryzyk księgowych, na które należy zwrócić uwagę. Między innymi nasz zespół doradców podatkowych i księgowych bada takie zagadnienia, jak ceny transferowe zachodzące w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Nasz zespół księgowy szczegółowo bada niniejsze zagadnienie ze względu na fakt, iż jest ono głównym źródłem badania podczas kontroli skarbowych z urzędu skarbowego. Ponadto, w zakresie badania podatku dochodowego od osób prawnych nasz zespół skupia się na takich zagadnieniach jak podatek u źródła, czy rozliczanie kosztów, które często są na celowniku podczas kontroli skarbowych. Podsumowując badanie firmy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych jest jednym z głównych przedmiotów audytu podatkowego.

02. Podatek od  towarów i usług (VAT)

Podatek od Towarów i usług jest zawsze jednym z pierwszych punktów podczas kontroli przedsiębiorstwa. Z uwagi na systematyczne próby uszczelniania podatku od towarów i usług, badanie audytu podatkowego obejmuje swoim zakresie wszystkie możliwe do wystąpienia ryzyka w tym zakresie. Nasza kancelaria podatkowa w Poznaniu szczegółowo bada cały proces rozliczania podatku od towarów i usług. Przedmiot badania nigdy nie ogranicza się wyłącznie do badania samej dokumentacji księgowej analizując wszystkie ryzyka związane z rozliczaniem podatku VAT nasz zespół doradców podatkowych i księgowych szczegółowo analizuje również wszystkie organizacyjne ryzyka związane z rozliczaniem podatku od towarów i usług.

03. Podatek od nieruchomości (RET) 

W zakresie podatku od nieruchomości nasz zespół doradców podatkowych i księgowych skupia się przede wszystkim na wszystkich ryzykach związanych z rozliczaniem zobowiązań publicznoprawnych wynikających z ustawy o podatku od nieruchomości.

Audyt Podatkowy w zakresie pozostałej działalności

Audyt finansowy nie ogranicza się wyłącznie do analizy rozliczeń księgowych. Każdy porządny audyt finansowy powinien również uwzględniać takie obszary jak:

01. Sprzedaż i zakupy w rozliczeniach księgowych

Każdy rzetelny audyt podatkowy powinien badać przede wszystkim politykę sprzedażową i zakupową przedsiębiorstwa. W pierwszej kolejności podczas kontroli skarbowej to koszty są szczegółowo badane przez organy skarbowe. W tym zakresie organy kontrolujące bardzo szczegółowo analizują jakie koszty można wyłączyć z kosztów uzyskania przychodu co bezpośrednio przekłada się na możliwość doszacowania  podatku przez organ kontrolny. A zatem w zakresie audytu finansowego przede wszystkim uwzględnia się całą strukturę kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo. Głównym celem badania jest określenie czy w zakresie zakupów występują ryzykowne zapisy, które podczas kontroli mogą zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodu. Nasz zespół księgowy z Poznania przeprowadzając badanie przedsiębiorstwa analizuje wszystkie aspekty związane ze stroną kosztową przedsiębiorstwa. Ponadto przedmiotem badania jest również strona przychodowa. Ta natomiast jest nieco mniej badana przez organy kontrolne, natomiast stanowi ona również szczegółowy zakres badań.

02. Inwestycje oraz marketing i reklama w rozliczeniach księgowych

Kolejnym, a zarazem jednym z ostatnich istotnych obszarów audytu podatkowego mogą inwestycje oraz marketing i reklama. Te zagadnienia również bywają szczegółowo badane przez organy skarbowe ze względu na fakt, iż to właśnie na inwestycjach przedsiębiorcy wykazują się kreatywnością czasem również podatkową. Dlatego konieczne jest ustalenie prawidłowości przeprowadzenia wszystkich inwestycji w firmie. Ponadto, usługi marketingowe i reklamowe z uwagi na ich charakter są bardzo trudne do obiektywnego zmierzenia dlatego też organy podatkowe dość szczegółowo badają niniejszy zakres prac. Nasz zespół doradców podatkowych i księgowych z Poznania z poznania szczegółowo analizuje wszystkie wyżej wymienione zagadanie. Określa ryzka i wskazuje konkretne propozycje rozwiązań.

Zacznijmy współpracę.

Zadzwoń lub napisz i umów się z naszym doradcą.

+48 504 968 218
biuro@sastax.pl

Kontakt

Wynik audytu podatkowego

W wyniku audytu podatkowego klient otrzymuje rzetelny raport z wyszczególnieniem wszystkich potencjalnych ryzyka. Przede wszystkim zlecenie dla biura rachunkowego w Poznaniu wykonania audytu finansowego stanowi jedno z koniecznych kroków, które trzeba podjąć, aby zabezpieczyć swoje przedsiębiorstwo przed nieoczekiwanymi zaskoczeniami ze strony urzędu skarbowego. Audyt podatkowy to rozsądny krok w stronę stabilizowania swojego przedsiębiorstwa.

Zacznijmy współpracę.

Zadzwoń lub napisz i umów
się z naszym doradcą.

+48 504 968 218
biuro@sastax.pl

Kontakt

    Administratorem danych osobowych jest SAS TAX Sp. z o.o., ul.Strzeszyńska 269 60-479 Poznań, Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.