Skip to main content

Z dniem 01 lipca 2021 roku na podstawie nowelizacji kodeksu spółek handlowych wprowadzona została do naszej rzeczywistości gospodarczej nowa forma prowadzenia działalności tzw. prosta spółka akcyjna PSA.

Co to jest PSA?

PSA stanowi mieszankę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Nowa forma spółki ma ułatwić rozwój startupów w Polsce i zgodnie z założeniem jest kierowana głównie dla działalności innowacyjnej opartej na wiedzy, jednak przepisy nie zawierają żadnych ograniczeń w wyborze tej formy spółki.

Zaletą spółki jest uproszczona procedura jej zakładania oraz niższe koszty związane z uruchomieniem spółki. Do założenia spółki wystarczy jedna lub kilka osób. Rejestracja spółki odbywa się online. Oczywiście tradycyjna forma rejestracji również jest dopuszczalna. Wizyty u notariusza będzie z kolei wymagać założenie spółki, do której ma być wniesiony wkład niepieniężny.

biuro rachunkowe Sastax Poznań

Atuty prostej spółki akcyjnej

Dużym atutem spółki PSA w porównaniu do zwykłej spółki akcyjnej jest wysokość minimalnego kapitału zakładowego, który wynosi 1 zł, podczas gdy w dotychczas nam znanej tradycyjnej spółce akcyjnej jest to aż 100 tys. zł. Nowa forma spółki likwiduje zatem znaczną barierę założenia spółki w Polsce.

Jednocześnie wkład do spółki może być wniesiony w różnej formie nie tylko pieniężnej, np. w postaci niezbywalnego prawa mającego wartość, a nawet świadczenia pracy. Przedmiotem wkładu będzie mogła być zatem wiedza lub umiejętności. Jest to nowość decydująca w szczególności o atrakcyjności tej spółki.

Kolejną cechą charakterystyczną nowej formy spółki jest możliwość wyboru systemu organów spółki – monistycznego z radą dyrektorów lub dualistycznego z zarządem oraz radą nadzorczą. W systemie monistycznym rada dyrektorów dzieli się na dyrektorów wykonawczych oraz nie wykonawczych. W systemie tym członkowie rady jednocześnie reprezentują spółkę, prowadzą jej sprawy jak również sprawują nadzór na prowadzeniem spraw spółki.

Akcje prostej spółki akcyjnej rejestrowane są w rejestrze akcjonariuszy, mogącym mieć postać wyłącznie elektroniczną. Przepisy dotyczące tej formy spółki przewidują znaczne uproszczenie w odniesieniu do podejmowania uchwał przez organy spółki – dopuszcza się wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość – wideo lub telekonferencje.
Wszystkich zainteresowanych prowadzeniem działalności w formie nowej spółki PSA zapraszamy do kontaktu