Skip to main content

Z dniem 1 lipca 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT zawierająca tzw. pakiet e-commerce. Na mocy tych przepisów rozszerzony został zakres transakcji, dla których możliwe jest zastosowanie uproszczonej procedury rozliczenia OSS – One Stop Shop.

Brak obowiązku rejestracji

Celem pakietu e-commerce jest ułatwienie funkcjonowania firmom sprzedającym i wysyłającym towary do innych państw członkowskich na rzecz konsumentów (osób nieprowadzących działalności). Dotyczy to głównie firm prowadzących sprzedaż w Internecie.

Dotychczas przedsiębiorcy prowadzący taką sprzedaż wysyłkową do innych państw UE po przekroczeniu progu sprzedaży wysyłkowej obowiązującego w danym państwie członkowskim UE, mieli obowiązek zarejestrowania się do celów VAT w tym kraju i rozliczania podatku VAT od towarów sprzedawanych i wysyłanych do tego państwa. Wiązało się to z obowiązkiem składania deklaracji w tym państwie oraz prowadzenia ewidencji podatkowych spełniających wymogi tego państwa. Na mocy nowych przepisów wskazani przedsiębiorcy nie muszą już rejestrować się do celów VAT w kilku krajach UE, do których wysyłają swoje produkty. Podatek VAT rozliczą w kraju swojej siedziby i identyfikacji podatkowej. Natomiast kraj sprzedawcy odprowadzi VAT w ten sposób do kraju, do którego został wysłany towar. Firmy dzięki procedurze unikną kosztów i formalności, a także nie będą musieli poruszać się w przepisach podatkowych kraju, do którego trafia ich towar.

Zgodnie z nowymi przepisami ujednolicono w ramach całej Unii Europejskiej limit do 10 tys. euro sprzedaży wysyłkowej do danego państwa na rzecz konsumentów. Po jego przekroczeniu sprzedawca ma wybór – może skorzystać z OSS lub dokonać tradycyjnej rejestracji do VAT w państwie przeznaczenia produktów, tak jak miało to miejsce dotychczas.

OSS jest systemem elektronicznym, który umożliwia przedsiębiorcy prowadzącemu sprzedaż wysyłkową na rzecz konsumentów w różnych państwach UE zarówno rejestrację do celów VAT w jednym państwie członkowskim, jak również składanie jednej deklaracji VAT.

Procedura OSS jest szczególnie korzystna dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż wysyłkową na szeroką skalę do różnych państw UE, ponieważ na bazie nowych regulacji transakcje do wszystkich państw będą rozliczane w jednej deklaracji, bez obowiązku rejestracji w kilku państwach i składania w nich oddzielnych deklaracji VAT. Przed sklepami internetowymi otwierają się zatem nowe perspektywy w wyniku redukcji nadmiernych formalności, z którymi borykali się dotychczas.

Zapraszamy do kontaktu