Skip to main content

W środę 08 września 2021 roku rząd przyjął projekt zmian ustaw podatkowych w ramach tzw. Polskiego Nowego Ładu i skierował go do Sejmu do pierwszego czytania. Oficjalnie w projekcie pojawiła się zmiana kwoty wolnej od podatku, która od stycznia 2022 roku ma wynieść 30.000 zł. Ponadto projekt przewiduje podwyższenie progu podatkowego do 120.000 zł. Są to zmiany, na które Polacy czekali od lat, gdyż dotychczas panujące progi, sprawiały, że na tle innych państw europejskich Polska wypadała bardzo źle.

Niestety skonkretyzowane zostały zapisy, na które najbardziej czekali przedsiębiorcy – a więc dotyczące wysokości składki zdrowotnej i jej potrącalności od podatku. Wprawdzie rząd nieco złagodniał w tym zakresie, jednak nadal nie mamy oczekiwanego przełomu. Jedno jest pewne – przedsiębiorcy poniosą wyższe obciążenie z tego tytułu od 2022 roku.

Jeśli projekt zostanie przegłosowany przez Sejm w takim kształcie, od nowego roku przedsiębiorcy zapłacą różne wysokości składki zdrowotnej – w zależności od wybranej formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Wysokość obciążenia składką zdrowotną obrazuje poniższa tabela:

Forma opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej

Zasady ogólne (skala podatkowa)

Podatek liniowy 19%

Zryczałtowany podatek dochodowy

Karta podatkowa

Wysokość składki zdrowotnej

9% dochodu

4,9% dochodu

  1. Przychód roczny do 60 tys. zł – 60% przeciętnego wynagrodzenia (ok 300 zł)

  2. Przychód roczny między 60 tys. zł a 300 tys. zł – 100% przeciętnego wynagrodzenia (ok 500 zł)

  3. Przychody powyżej 300 tys. zł –180% przeciętnego wynagrodzenia (ok 900 zł)

9% najniższego wynagrodzenia – ok 270 zł

Z powyższego wynika, że rząd zlitował się nad „liniowcami” i proponuje im niższą składkę zdrowotną niż w przypadku podatników rozliczających się na zasadach ogólnych, tj. wynoszącą 4,9% dochodu. Ma to być rekompensata w zamian za to, że nie skorzystają z podwyższenia kwoty wolnej od podatku oraz progu podatkowego. Mimo wszystko, wyższą składkę zdrowotną niż obecnie, która wynosi 381,81 zł, zapłacą Podatnicy, których średni miesięczny dochód przekracza 8.000 zł (8.000,00 zł *4,9% = 392 zł składka zdrowotna).

Kolejną zmianą w stosunku do projektu przedstawionego w lipcu 2021 r., jest zmiana sposobu obliczania składki u ryczałtowców. Pierwotnie składka zdrowotna miała wynosić 1/3 stosowanej stawki ryczałtu. Zgodnie z wczoraj przedstawionym projektem, wysokość składki została uzależniona od wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz wysokości osiąganych przychodów i wyróżniono w tym zakresie 3 progi. W przypadku ryczałtu wyższą składkę zdrowotną w stosunku do obecnej zapłacą przedsiębiorcy o przychodach powyżej 60 tys. zł.

Jak Podatnicy mogą łagodzić skutki niekorzystnych zmian?

Przedsiębiorcy, którzy chcą zminimalizować niekorzystne efekty zmian w swoim budżecie już teraz powinni zainteresować się ewentualnymi zmianami, które powinni wdrożyć w swojej działalności. Pojawia się pytanie co przedsiębiorcy mogą zrobić? Rozwiązań jest kilka:

  • zmiana formy opodatkowania na zasady ogólne,
  • zmiana formy opodatkowania na ryczałt,
  • założenie firmy jako spółki kapitałowej,
  • założenie spółki z jednoczesną zmianą formy opodatkowania na ryczałt.

Każdy wariant powinien być poprzedzony wnikliwą analizą sytuacji podatnika oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, ponieważ nie ma złotego środka na zmiany, które proponuje rząd. Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem.