Skip to main content

Dużym echem odbił się przedstawiony na konwencji programowej PIS nowy program społeczno-gospodarczy partii, obejmujący takie obszary jak ochrona zdrowia, opodatkowanie, emerytury, mieszkania oraz inwestycje. My skupimy się na propozycjach zmian w zakresie opodatkowania dochodów Polaków.

Na plus

Wśród obietnic złożonych podczas przedstawienia przez rząd Nowego Polskiego Ładu pojawiła się propozycja podwyższenia kwoty wolnej od podatku z obecnego poziomu 8.000 zł do 30.000 zł oraz podwyższenia obecnego progu podatkowego z 85.000 zł do 120.00 zł. Zmiany te należy ocenić pozytywnie, tym bardziej, że  nasz kraj na tle innych Państw obecnie wypada bardzo źle, jeśli chodzi o kwotę wolną od podatku (w Polsce jest to jedna z najniższych kwot w Europie), a ostatnia zmiana progu podatkowego miała miejsce 12 lat temu. Są to zatem zmiany bardzo wyczekiwane i potrzebne z punktu widzenia podatników.

Na minus

Niestety entuzjazm wynikający z obietnic o podwyższeniu ww. kwot został zgaszony po przedstawieniu przez rząd propozycji zmian w zakresie składek zdrowotnych. Planowane jest wprowadzenie jednolitej składki, obliczanej proporcjonalnie do dochodu wg stawki 9%, przy czym wyeliminowana ma być możliwość odliczenia od podatku składki zdrowotnej. W praktyce oznacza to podwyższenie efektywnej stawki podatku o 7,75 podstawy wyliczenia składki (a więc wartości, o którą w obecnym systemie podatkowym obniżeniu podlegają nasze podatki). Ponadto w celu zabezpieczenia się przed sytuacją, w której w przypadku podatników generujących stratę z działalności gospodarczej, nie będzie w ogóle płacona składka zdrowotna, wysokość składki zdrowotnej w pewnym przedziale dochodów utrzymana zostanie na dotychczasowym poziomie. Brak prawa odliczenia składki zdrowotnej będzie bardzo dotkliwie odczuwalny przez podatników i znacznie ograniczy korzyści płynące z podwyższenia kwoty wolnej od podatku oraz progu podatkowego.

Nowy Polski Ład Najważniejsze informacje

Wprawdzie zapowiedziano tzw. ulgę podatkową skierowaną do „klasy średniej”, jednak nie zostały przedstawione bliższe szczegóły dotyczące warunków skorzystania z niej. Z projektu wynika, że miałaby zostać skierowana do osób o rocznym dochodzie w granicach 70.00 zł -130.000 zł. Ma to zapewnić neutralność zmian przepisów podatkowych dla osób pracujących na etacie i zarabiających miesięcznie 6.000 zł – 10.000 zł. Szczegółowego projektu w tym zakresie jednak nie przedstawiono.

Wsparcie emerytów

W dalszej części przedstawiciele PIS skupili się na polepszeniu sytuacji emerytów, poprzez wyeliminowanie opodatkowania emerytur w przypadku świadczeń o wartości do 2.500 zł. Rząd zapowiedział również wspieranie emerytów w kontynuacji pracy poprzez zerowy PIT od pensji po osiągnięciu wieku emerytalnego – pod warunkiem kontynuacji pracy bez przejścia na emeryturę.

Czas na zmiany?

Z szacunków wynika, ze aż 60% jednoosobowych działalności gospodarczych może znaleźć się w niekorzystnej sytuacji w wyniku wdrożenia proponowanych zmian przez rząd. Przedsiębiorcy zapłacą bowiem wyższe podatki. Z wyliczeń wynika, że najbardziej bać powinni się przedsiębiorcy uzyskujący średniomiesięczne dochody na poziomie przekraczającym 10-12 tysięcy. Na ten moment sporządzenie dokładnych kalkulacji jest niemożliwe z uwagi na brak szczegółowych projektów ustaw w zakresie proponowanych zmian. Nie jest obecnie znany termin wejścia w życie nowych przepisów.  Informacje te jednak powinny stać się już teraz podstawą do przemyśleń przedsiębiorców odnośnie zmiany formy opodatkowania dochodów lub zmiany formy prawnej prowadzenia przez nich działalności gospodarczej.

Kancelaria Sastax pozostaje do Waszej dyspozycji. Pomożemy podjąć decyzję co do zmian i wprowadzimy je w życie. Zapraszamy do kontaktu.