Skip to main content

Rząd argumentuje proponowane zmiany przepisów podatkowych w ramach Polskiego Nowego Ładu chęcią zwiększenia nakładów na służbę zdrowia. Proponowane zmiany dotykają jednak w znacznym stopniu również tych, którzy w kontekście naszego zdrowia mają dużo do powiedzenia, a więc grupy reprezentującej zawody medyczne. Chodzi o medyków świadczących usługi w ramach indywidualnej działalności gospodarczej tj. lekarzy, pielęgniarki, położne, dentystów.

Wskazana grupa zawodowa od nowego roku zgodnie z projektem ma być objęta podobnie jak pozostali przedsiębiorcy wyższą składką zdrowotną, wynoszącą 9% dochodu w przypadku medyków opodatkowanych na zasadach ogólnych i 4,9% w przypadku medyków rozliczających się na podatku liniowym. Jednocześnie ta grupa przedsiębiorców zostanie pozbawiona prawa do odliczenia od podatku składki zdrowotnej, co spowoduje po ich stronie drastyczny wzrost zobowiązań podatkowych.

Alternatywą dla reprezentantów tych zawodów ma być zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W projekcie ustawodawca zdecydował się na obniżenie stawki ryczałtu z 17% do 14% dla przychodów ze świadczenia usług w zakresie opieki zdrowotnej (PKWIU dział 86). Wadą jednak tego rozwiązania jest brak możliwości zaliczenia do kosztów wydatków na zakup towarów, a także czynszu najmu gabinetu. Ważnym atutem ryczałtu może okazać się inny sposób naliczania składki zdrowotnej w przypadku tej formy opodatkowaniu w porównaniu do zasad ogólnych i podatku liniowego. W projekcie złożonym do Sejmu znalazły się zapisy, zgodnie z którymi składka zdrowotna u ryczałtowca uzależniona ma być od wysokości przychodu, a także średniego miesięcznego wynagrodzenia. Wysokość proponowanej przez rząd składki zdrowotnej wynika z poniższej tabeli:

Wysokość przychoduPrzychód roczny do 60 tys. złPrzychód roczny między 60 tys. zł a 300 tys. złPrzychody powyżej 300 tys. zł
Składka zdrowotna60% przeciętnego wynagrodzenia (ok 300 zł)

 

100% przeciętnego wynagrodzenia (ok 500 zł)180% przeciętnego wynagrodzenia (ok 900 zł)

A zatem dentysta, którego dochód roczny wyniósł 220 tys. zł,  przychód roczny wyniósł 250 tys. zł, rozliczając się na zasadach ogólnych w 2022 roku zapłaci aż 19.800 zł składki zdrowotnej, na podatku liniowym będzie to 10.780 zł. Dentysta zapłaci najmniejszą składkę zdrowotną na ryczałcie w wysokości 6.000 zł.

Ten sam dentysta w 2021 roku zapłaci podatek liniowy w wysokości 37.855 zł, a jego obciążenie podatkiem i składką zdrowotną wyniesie 42.436,72 zł. Jeśli nie zmieni formy opodatkowania dochodów w 2022 roku po wdrożeniu Nowego Polskiego Ładu zapłaci o ponad 6 tys. wyższą składkę zdrowotną i 4 tys. wyższy podatek, a zatem jego obciążenia wzrosną aż o 10 tys. zł. Dla dentysty opłacalną zmianą byłoby przejście na ryczałt, na którym mógłby po wejściu Polskiego Nowego Ładu zapłacić łącznie mniej aniżeli na podatku liniowym w 2021 roku. Dla porównania dane zebraliśmy w poniższej tabeli.

podatek liniowy 2021podatek liniowy 2022ryczałt 2022
przychód250 000,00250 000,00250 000,00
koszty30 000,0030 000,0030 000,00
dochód220 000,00220 000,00220 000,00
składka zdrowotna4 581,7210 780,006 000,00
podatek41 800,0041 800,0035 000,00
składka zdrowotna do potrącenia3 945,370,000,00
podatek do zapłaty37 855,0041 800,0035 000,00
podatek + składka zdrowotna42 436,7252 580,0041 000,00

Kolejną negatywną zmianą wynikającą z Nowego Polskiego Ładu jest zamknięcie Podatnikom, w tym również tym z zawodów medycznych drogi do karty podatkowej. Od 2022 roku przedsiębiorcy nie będą już mieć możliwości wyboru tej formy opodatkowania.

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem rachunkowym wszystkich zastanawiających się nad zmianą formy opodatkowania.