Skip to main content

Panele fotowoltaiczne cieszą się w naszym kraju coraz większym zainteresowaniem, wśród osób prywatnych jak i przedsiębiorców. W przypadku zakupu w ramach działalności gospodarczej przedsiębiorcy mogą napotkać problem związany z prawidłowym ujęciem instalacji w księgach oraz amortyzacją paneli.

Wątpliwości i problemy z kwalifikacją paneli

Pierwszy problem wynika z tego, że panele fotowoltaiczne mogą zostać zakwalifikowane, jako odrębny środek trwały lub jako część składowa budynku. Przyjmuje się, że:

  • mamy do czynienia z odrębnym środkiem trwałym, gdy instalacja może zostać zdemontowana bez jej uszkodzenia, a także uszczerbku w konstrukcji budynku, a następnie przeniesiona,
  • instalacja stanowi część składową budynku, jeśli taki demontaż i przeniesienie nie są możliwe.

W przypadku potraktowania instalacji fotowoltaicznej za część składową budynku, wydatek na jej zakup zwiększy wartość początkową budynku i jest amortyzowany razem z budynkiem. W drugim przypadku, a więc gdy przedsiębiorca uzna, że ma do czynienia z odrębnym środkiem trwałym, sposób amortyzacji, a także właściwa stawka zależne są od prawidłowej klasyfikacji instalacji fotowoltaicznej zgodnie z KŚT.

Podatnicy najczęściej klasyfikują panele do następujących kategorii KŚT:

  • 348 – pozostałe turbozespoły i zespoły prądotwórcze,
  • 669 – pozostałe urządzenia nieprzemysłowe.

Kategoria 348 KŚT wymieniana jest częściej w wydawanych interpretacjach i wiąże się z amortyzacją na poziomie 7% rocznie. Z kolei 669 KŚT pozwala na amortyzację stawką amortyzacji wynoszącą 10%.

Pomoc de minimis – dla kogo?

Panele fotowoltaiczne stanowią często wartościową inwestycje, dlatego atrakcyjne może być dla podatników skorzystanie z jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis, przewidzianej w art. 16k ust. 7 CIT. Wskazana metoda amortyzacji nie może być stosowana przez wszystkich podatników – przewidziana jest dla małych podatników oraz rozpoczynających działalność gospodarczą i dotyczy jedynie środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT (poza samochodami osobowymi). Ponadto możliwość skorzystania z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego uzależniona jest od wysokości wykorzystanego wcześniej limitu pomocy de minimis. Na podstawie tego przepisu podatnik może jednorazowo odpisać równowartość 50 000 euro.

doradztwo podatkowe SAS TAX Poznań

Możliwość zastosowania art. 16k ust. 7 CIT w odniesieniu do paneli fotowoltaicznych została potwierdzona przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 4 września 2020 r. 0113-KDIPT2-3.4011.522.2020.2.AC, przy czym organ uzależnił jednorazową amortyzację systemu fotowoltaicznego od prawidłowego zaklasyfikowania tego systemu do grupy 6 KŚT.

Biuro SAS TAX zapewnia wsparcie na każdym etapie

Zatem podatnicy rozważający zastosowanie amortyzacji jednorazowej w celu zaliczenia nabytego systemu fotowoltaicznego do kosztów podatkowych, powinni w pierwszej kolejności wystąpić do GUS o dokonanie prawidłowego sklasyfikowania paneli zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych. Kolejnym krokiem dopiero powinno być wystąpienie z wnioskiem interpretację indywidualną. Uzyskane w ten sposób stanowiska organów zapewnią podatnikowi bezpieczeństwo i chronią przed negatywnymi konsekwencjami nieprawidłowej amortyzacji poczynionej inwestycji w panele fotowoltaiczne.

Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji. Zapraszamy  do kontaktu.