Skip to main content

Tarcza Finansowa PFR 2.0 skierowana jest do mikro firm, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą pod jednym z 54 ściśle wymienionych kodów PKD uznanych za najbardziej odczuwające negatywne skutki COVID-19. W celu skorzystania z pomocy przedsiębiorca powinien prowadzić działalność pod jednym ze wskazanych kodów w 3 datach: 31 grudnia 2019 roku, 01 listopada 2020 r. oraz w dniu składania wniosku.  W odróżnieniu do tarczy 1.0 z pomocy w ramach tarczy 2,0 nie skorzystają zatem wszyscy przedsiębiorcy. Wśród kodów PKD uprawniających do skorzystania z pomocy znalazły się m.in. działalność hotelowa, gastronomiczna, związana z zakwaterowanie, usługi noclegowe fotograficzne, fizjoterapeutów, czy agenci reklamowych. Wśród kodów nie znalazł się natomiast żaden kod z branży budowlanej. 

W ramach tarczy 2.0 mikroprzedsiębiorcy zatrudniający do 9 pracowników, mający sumę bilansową i obroty za 2019 rok nie przekraczającą 2 mln euro mogą skorzystać z subwencji wynoszącej od 18 do 36 tys. złotych w przeliczeniu na zatrudnionego (maksymalna kwota przy spadku przychodów powyżej 60%). Subwencja udzielana jest w kwocie maksymalnej 324 tys. PLN. Przedsiębiorca może się ubiegać o umorzenie subwencji w 100% (warunkiem jest utrzymanie zatrudnienia w 2021 roku).  

biuro księgowe SAS TAX Poznań

Z kolei mali oraz średni przedsiębiorcy zatrudniający do 249 pracowników, mający obrót za 2019 rok poniżej 50 mln euro oraz sumę bilansową poniżej 43 mln euro  mogą skorzystać z dofinansowania do kosztów stałych wynoszącego do 70% straty brutto za okres od 01 listopada 2020 do marca 2021 roku. Przedsiębiorcy w ramach pomocy mogą uzyskać do 3,5 mln PLN, nie więcej jednak niż 72 tys. PLN w przeliczeniu na 1 pracownika. 

Warunki dofinansowania

 1. Mikroprzedsiębiorcy:
 • prowadzący działalności gospodarczej 31.12.2019 r. oraz w dniu składania wniosku,
 • mikroprzedsiębiorcy zatrudniający co najmniej jednego pracownika, nie więcej jednak niż 9 pracowników  w ostatnim dniu 2019 roku  (lub na dzień 31.07.2020 roku
 • prowadzący działalności pod jednym (lub kilkoma) kodem PKD z 54 wymienionych w dniach 31.12.2019, 01.11.2020 oraz w dniu złożenia wniosku
 • odnotowujący spadek o minimum 30% obrotów gospodarczych w jednym z poniższych okresów:
  • kwiecień – grudzień 2020 roku – w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku
  • IV kwartał 2020– w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku
 • nieposiadający zaległości podatkowych oraz w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne na 31.12.2019 lub na 31.12.2020 roku lub w dniu składania wniosku (nie traktuje się jako zaległości rozłożenie na raty lub odroczenie płatności) 
 • nie będący w stanie likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji
 1. Mali i średni przedsiębiorcy
 • prowadzący działalności gospodarczej 31.12.2019 r. oraz w dniu składania wniosku,
 • zatrudniający co najmniej 1 pracownika, nie więcej niż 249 pracowników w ostatnim dniu 2019 roku lub 01.07.2020 roku (w przypadku braku pracowników w ostatnim dniu 2019 roku)
 • odnotowujący spadek o minimum 30% obrotów gospodarczych w jednym z poniższych okresów:
  • kwiecień – grudzień 2020 roku – w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku
  • IV kwartał 2020– w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku
 • odnotowujący spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 30% za okres
  • listopad – grudzień 2020 roku  – w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku lub
  • I kwartał 2021 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku
 • nieposiadający zaległości podatkowych oraz w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne na 31.12.2019 lub na 31.12.2020 roku lub w dniu składania wniosku (nie traktuje się jako zaległości rozłożenie na raty lub odroczenie płatności) 
 • nie będący w stanie likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji
 • wykazujący koszty stałe w okresie kwalifikowanym