Skip to main content

Przedsiębiorstwa wykorzystujące samochody osobowe wyłącznie do celów związanych z prowadzoną działalnością, mają możliwość odliczenia pełnego VAT od wydatków związanych z ich eksploatacją. Warunkiem koniecznym, jest całkowite wykluczenie z prywatnego użytkowania tego pojazdu przez przedsiębiorcę.

Z pełnego odliczenia VAT skorzystać może również jednostka, która swoje pojazdy przeznaczyła na wynajem. Nie będzie od firmy wymagane zgłoszenie pojazdu na druku VAT-26 oraz prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu tj. kilometrówki. Aby jednak miała taka sytuacja możliwość wystąpienia konieczne jest spełnienie kilku warunków.

 

Zasady odliczeń wydatków na samochody

 

Odliczenie w wysokości 50% przysługuje, jeżeli pojazd jest wykorzystywany zarówno w działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych.

Odliczenie w wysokości 100% przysługuje, jeżeli pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Podatnicy, którzy zdecydowali się na pełne odliczenie podatku VAT, zobowiązani są do złożenia deklaracji VAT-26. Obowiązkowo muszą oni również prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.

 

Odliczenie VAT od samochodów przeznaczonych na wynajem

 

Jeśli przedsiębiorca posiada pojazd, który będzie wykorzystywany do celów działalności gospodarczej tj. przeznaczony na wynajem na podstawie umowy najmu, nie ma obowiązku zgłaszania samochodu do urzędu skarbowego oraz prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu aby móc odliczać 100% VAT od wydatków związanych z wynajmowanym pojazdem. Mówi o tym art. 86a ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług:

 

Art. 86a ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług:

Warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych:

1) przeznaczonych wyłącznie do:

  1. a) odprzedaży,
  2. b) sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,
  3. c) oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

– jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

 

Jeśli jednak między okresami wynajmu przedsiębiorca będzie wykorzystywał pojazd do celów służbowych takich jak np.:

  • dostarczenie pojazdu do klienta oraz od klienta po zakończonym wynajmie,
  • utrzymanie i eksploatacja tj. stacja benzynowa, myjnia, stacja kontroli pojazdów,

konieczne będzie prowadzenie kilometrówki oraz zgłoszenie pojazdu na druku VAT-26 w celu rzetelnego udokumentowania przeznaczenia pojazdu.

 

Co istotne i należy o tym pamiętać, to posiadanie odpowiedniego PKD, aby móc oprzeć się na sytuacji opisanej powyżej oraz poniżej tj. PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek.

 

KIS w odpowiedzi na wątpliwości

 

Powszechną sytuacją jest, że podatnik oddaje swoje samochody w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. Podatnik mający taką sytuację zadał pytanie Krajowej Izbie Skarbowej (sygn. 0112-KDIL3-3.4011.93.2019.2.AA), czy zawarcie nowej umowy leasingu operacyjnego po 1 kwietnia 2019 r., której przedmiotem będzie samochód osobowy o wartości powyżej 150.000.00 zł, z zamiarem oddania przedmiotu leasingu osobie trzeciej w użytkowanie na podstawie umowy najmu będzie skutkowało tym, iż do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć całość czynszu inicjalnego i każdej miesięcznej raty bez uwzględniania limitu 150.000,00 zł?

 

KIS odpowiedział na pytanie następująco: zawarcie umowy leasingu operacyjnego po 1 kwietnia 2019 r., której przedmiotem będzie samochód osobowy o wartości powyżej 150.000 zł, z zamiarem oddania przedmiotu leasingu osobie trzeciej w użytkowanie na podstawie umowy najmu, skutkuje tym, że Wnioskodawca do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć tą część opłaty wstępnej i każdej miesięcznej raty (w części dotyczącej spłaty wartości samochodu), która proporcjonalnie do ceny samochodu nie przekracza 150.000 zł. Zatem, jeżeli wartość samochodu będącego przedmiotem leasingu przekracza 150.000 zł, to ww. wydatki nie będą kosztem w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego, będącego przedmiotem tej umowy. Natomiast część odsetkowa będzie stanowić w całości koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy.