Skip to main content

Sprzedaż używanego samochodu przez sprzedawcę w systemie VAT marża może okazać się najefektywniejszą alternatywą opodatkowania. Opodatkowanie na zasadach VAT marża uzależnione jest jednak od kilku warunków.

Korzyści i zastostosowanie VAT marża

Na gruncie podatku VAT marżę należy rozumieć, jako różnicę między kwotą należności do zapłaty przez nabywcę a ceną nabycia zapłaconą przez sprzedawcę, umniejszoną o kwotę podatku VAT. Podatek VAT naliczany jest i odprowadzany od marży sprzedawcy. W praktyce opodatkowaniu podlega wyłącznie prowizja sprzedawcy, a nie pełna wartość towaru, jak ma to miejsce w opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Korzyści są zatem bezsprzeczne.

Opodatkowanie VAT marża znajduje zastosowanie poza sprzedażą samochodów używanych, również w odniesieniu do:

  • usług turystycznych,
  • sprzedaży innych towarów używanych,
  • sprzedaży przedmiotów kolekcjonerskich,
  • sprzedaży dzieł sztuki.

Warunki

Warunkiem opodatkowania sprzedaży samochodu używanego w systemie VAT marża jest jego nabycie od ściśle określonego grona sprzedawców, którymi powinni być:

  • podmioty niebędące podatnikami VAT lub podatnikami podatku od wartości dodanej,
  • podatnicy VAT lub podatnicy podatku od wartości dodanej, zwolnieni podmiotowo z podatku VAT,
  • podatnicy korzystający podczas sprzedaży samochodu z opodatkowania VAT marża,
  • podatnicy podatku od wartości dodanej, u których dostawa samochodu podlegała opodatkowaniu na zasadach równoważnych do systemu VAT marża.

Z powyższego wynika, że w celu opodatkowania dostawy samochodu na zasadach marży, podczas nabycia nie powinien wystąpić podatek VAT. A więc zastosowanie omawianych zasad opodatkowania podczas sprzedaży pojazdu nie będzie zawsze możliwe.

Sprzedawca stosujący opodatkowanie marży na fakturze VAT nie wskazuje kwoty podatku VAT podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego. Minusem skorzystania ze wskazanych zasad podczas nabycia samochodu jest po stronie nabywcy brak prawa odliczenia podatku VAT. Niekorzyść ta jednak jest rekompensowana niższą kwotą podatku VAT do zapłaty sprzedawcy (VAT naliczany jest jedynie od kwoty prowizji należnej sprzedawcy).

Sprzedaż używanego samochodu

Dzisiejsze podejście do VAT marża

Obecnie możemy mówić o ugruntowanym podejściu organów podatkowych do kwestii zastosowania VAT marża do opodatkowania sprzedaży samochodów stanowiących środek trwały przedsiębiorcy. W poprzednich latach organy podatkowe uznawały, że przedsiębiorca nieprowadzący sprzedaży samochodów, który nabył samochód osobowy do swoich środków trwałych, nie może podczas sprzedaży tego pojazdu zastosować opodatkowania VAT marża. Podejście to zmieniło się pod wpływem korzystnych dla podatników wyroków sądów administracyjnych i tak warunkiem jest:

  • użytkowanie samochodu na potrzeby działalności gospodarczej,
  • celem nabycia samochodu w momencie nabycia powinna być jest odsprzedaż.

Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach nie wymagają odpowiedniego wpisu PKD w rejestrze przedsiębiorców.

Jak wyliczyć podatek?

W celu wyliczenia podatku VAT do zapłaty od marży, należy marżę brutto podzielić przez 1,23. Uzyskana w ten sposób wartość to marża netto. Należny podatek VAT do wpłaty do urzędu stanowi różnicę między marżą brutto a marżą netto.

Przykład: Komis kupił samochód osobowy za kwotę 30.000 zł, a następnie odsprzedał go za 45.000 zł.
Marża brutto 15.000 zł (45.000 zł – 30.000 zł)
Marża netto 15.000/1,23 = 12.195 zł
Podatek VAT od marży podlegający wpłacie do urzędu skarbowego = 15.000 – 12.195 = 2.805 zł.

 

Sastax pomoże w wyliczeniach podatkowych. Sprawdź nas.