Skip to main content

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest niezwykle popularnym działaniem w ostatnich latach. Spowodowane jest to z całą pewnością opodatkowaniem spółek komandytowych podatkiem CIT.  Jakie korzyści może przynieść Twojej firmie takie przekształcenie i jak ono wygląda? W poniższym artykule postaramy się rozwiać wątpliwości.

Czym różni się spółka komandytowa i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółkę komandytowa i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością różni przede wszystkim sposób formułowania zapisów umowy spółek i zasadami uczestnictwa w zyskach:

– Udziały i odpowiedzialność

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością właściciele posiadają udziały, które określają ich udział w zyskach i kapitale spółki. Wspólnicy w spółce z o.o. są zazwyczaj odpowiedzialni tylko do wysokości swego wkładu, a więc ich odpowiedzialność jest ograniczona do sumy wpłaconego kapitału. Z kolei w spółce komandytowej istnieją co najmniej dwie grupy wspólników: komandytariusze (odpowiedzialni ograniczonych) i komplementariusz (odpowiedzialny nieograniczony). Komandytariusze uczestniczą w zyskach i stratach zgodnie z umową spółki, ale ich odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości swego kapitału komandytowego. Komplementariusz jest odpowiedzialny nieograniczony za zobowiązania spółki.

– Zasady uczestnictwa w zyskach:

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, zasady uczestnictwa w zyskach są zazwyczaj określane w umowie spółki lub opisane w statucie. Zazwyczaj wspólnicy uczestniczą w zyskach proporcjonalnie do swoich udziałów, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Natomiast w spółce komandytowej, zasady uczestnictwa w zyskach mogą być bardziej elastyczne i ustalane w umowie spółki według woli wspólników. Komandytariusze mogą mieć większą swobodę w ustalaniu, w jaki sposób będą dzielone zyski między różnymi grupami wspólników.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest dużo bardziej sformalizowana w porównaniu do spółki komandytowej.

Założenie działalności gospodarczejJakie korzyści możesz zyskać z przekształcenia?

Na etapie działania i prowadzenia spółki największą jej zaletą, jak sama nazwa wskazuje, jest ograniczona odpowiedzialność wspólników za jej zobowiązania. Wspólnicy nie odpowiadają osobistym majątkiem. Zabezpieczeniem wspólników jest jedynie wniesiony przez nich wkład.

Prowadząc spółkę z o.o. ze wspólnikiem, czy też kilkoma wspólnikami, możesz również uniknąć uiszczania składek ZUS. Ustawa, na której podstawie obowiązuje zwolnienie, wymienia podmioty, których dotyczy obowiązek płacenia składek. Ustawa nie wspomina o osobach prawnych tj. sp. z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie dobrym rozwiązaniem dla osób fizycznych lub prawnych, które nie są pewne i obawiają się straty majątku w skutek nieoczekiwanych problemów finansowych. Spółka z o.o. jest sformalizowaną jednostką dzięki czemu firma będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Procedura przekształcenia spółki

  1. Pierwszym z kroków przekształcenia jest przygotowanie szczegółowego planu przekształcenia wraz z wymaganymi załącznikami.
  2. Konieczne jest aby wspólnicy zostali poinformowani dwukrotnie o zamiarze przekształcenia spółki.
  3. Trzecim krokiem jest powołanie członków organów spółki z o.o. oraz podjęcie przez wspólników uchwały o przekształceniu.
  4. Należy wykreślić spółkę komandytową z KRS oraz zarejestrować spółkę z o.o.
  5. Ostatnim korkiem jest opublikowanie w MSiG tj. Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o przekształceniu spółki.

Ważne jest aby pamiętać, że w sytuacji przekształcenia spółki komandytowej w sp. z o.o. zabronione jest korzystanie z trybu uproszczonego.

Sytuacja prawna przekształcenia, odpowiednia koordynacja i sprawne współdziałanie kluczowych osób oraz czas procedowania sądu rejonowego to główne czynniki, które wpływają na czas trwania procedury przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z o.o.

Ze względu na konieczność szczegółowej analizy posiadanych przez spółkę zezwoleń, koncesji, licencji oraz umów np. z bankiem przez opiekuna prawnego jednostki czas może znacznie się wydłużyć. Podczas analizy danych może wyniknąć sytuacja, że będą konieczne czynności dodatkowe, niezbędne do przeprowadzenia przed procedurą przekształcenia.

Istotną rolę przy przekształceniu odgrywa księgowa, czy też biuro rachunkowe, które prowadzi księgowość jednostki przekształcającej się. Księgowa ma za zadanie sporządzić sprawozdanie finansowe dla celów przekształcenia. Całemu procesowi towarzyszą również doradcy prawni wraz z notariuszem, którzy odpowiedzialni są za dokumentację formalnoprawną. Ważne, aby wszyscy ze sobą spójnie współgrali i nie wydłużali procesu współpracy, co dodatkowo generuje koszty jednostki.

Przygotowane dokumenty składane są do sądu rejonowego. Sąd z kolei ma 7 dni na zarejestrowanie przekształconej spółki. Niestety, może ten czas ulec zmianie i znacznie się wydłużyć. Dlaczego? Jeśli wniosek zostanie złożony w terminie urlopów lub jeśli wniosek trafia w czasie kiedy sąd ma natłok pracy. Dodatkowo liczyć się należy, że we wniosku pojawią się błędy czy też braki. W takim przypadku również czas oczekiwania się wydłuży.

Wszystkie procedury dotyczące przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z o.o. trwają od 2 do 3 miesięcy.

Zasada kontynuacji

Należy pamiętać, że przy przekształceniu obowiązuje zasada kontynuacji. Dzięki temu spółce będą przysługiwać prawa i obowiązki spółki komandytowej.

Po pierwsze pozostają niezmiennie numer NIP oraz REGON. Drugą, ważną rzeczą jest zachowanie wszelkich posiadanych licencji czy zezwoleń.

Z uwagi na powyższe spółka nie będzie miała „przestoju” w funkcjonowaniu co pozwoli na płynną kontynuację działalności spółki komandytowej.

Poniesione koszty

Głównymi kosztami jakie będzie spółka zobowiązana ponieść to:

– wydatki na księgowość,

– podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC),

– opłata sądowa,

– ogłoszenie w MSiG,

– opłata skarbowa (jeśli wniosek składa pełnomocnik),

– wynagrodzenie prawne,

– taksa notarialna.

Podsumowując, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najbardziej bezpiecznych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Głównym argumentem za przekształceniem spółki komandytowej w spółkę z o.o. jest prostota i łatwość procedury, jak również sama konstrukcja formy działalności tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.