Skip to main content

Wielu przedsiębiorców jest zobowiązanych do stosowania kasy fiskalnej. Obecnie coraz mniejsza liczba podatników może korzystać ze zwolnień z obowiązku stosowania kasy fiskalnej. Obowiązek posiadania kasy fiskalnej nie dotyczy natomiast przedsiębiorców, którzy sprzedają towary lub świadczą usługi wyłącznie na rzecz firm lub organizacji oraz organów administracji samorządowej i państwowej. Zatem należy zadać pytanie, kto musi mieć kasę fiskalną oraz kiedy jest możliwe zwolnienie z jej posiadania ?

 

Kto jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej?

Kasę fiskalną od samego początku prowadzenia działalności gospodarczej muszą mieć przedsiębiorcy świadczący między innymi usługi fryzjerskie, kosmetyczne, gastronomiczne, czy wulkanizatorskie. Ale nie tylko.

Limit obrotu do kasy na mocy aktualnie obowiązującego rozporządzenia nie uległ zmianie
i zgodnie z generalną zasadą dla wszystkich podatników, którzy prowadzą sprzedaż towarów
i usług na rzecz osób fizycznych kasa fiskalna jest obowiązkowa, jeżeli obroty na ich rzecz przekroczą 20 000 zł.

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej dotyczy dostawy:

 • gazu płynnego,
 • części do silników (PKWiU 28.11.4),
 • silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
 • nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
 • przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
 • części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
 • silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
 • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
 • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
 • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”,
 • zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
 • wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
 • wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
 • perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;

 

Ponadto obowiązek posiadania kasy fiskalnej dotyczy świadczenia usług:

 • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
 • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia,
 • prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia,
 • doradztwa podatkowego,
 • związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
 • kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
 • związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,

Kiedy podlegam zwolnieniu od kasy fiskalnej?

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług lub sprzedaży towarów niewymienionych w przywołanym wyżej przepisie, możesz zastosować zwolnienie z kasy fiskalnej.

Warunek jest jeden – sprzedaż na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie może w ciągu roku przekroczyć 20.000,00 zł. Dodatkowo, jeśli rozpoczynasz działalność w trakcie roku, to limit oblicza się proporcjonalnie.)
Do tego limitu nie wlicza się sprzedaży: nieruchomości, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Każda sprzedaż, która spowoduje przekroczenie tego limitu, oznacza dla przedsiębiorcy konieczność zakupu kasy fiskalnej.

Zwolnienie przedmiotowe z kasy fiskalnej

Załącznik do rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych zawiera całą listę czynności, które zwalniają z rejestrowania sprzedaży za pomocą tego narzędzia. Jest to tak zwane zwolnienie przedmiotowe. Wśród tych usług wymienić można m.in. usługi ubezpieczeniowe, czy też notarialne.

Kasa fiskalna nie jest konieczna, jeśli całość sprzedaży na rzecz osób prywatnych odbywa się bezgotówkowo, czyli za pomocą np. przelewu bankowego.

Z tego zwolnienia nie skorzystają przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż usług lub rzeczy, która musi być obligatoryjnie rejestrowana za pomocą kasy już od pierwszej sprzedaży.

 

Jeżeli zastanawiasz się, czy obejmuje cię obowiązek posiadania kasy fiskalnej lub nie wiesz, czy możesz skorzystać ze zwolnienia z jej posiadania – zapraszamy do kontaktu !