Skip to main content

Prowadzenie jakiegokolwiek biznesu, wiąże się z koniecznością zawierania różnorakich umów. Cześć z nich zawierana jest już na początku działalności, inne w miarę, jak biznes się rozrasta. Bez względu na to, na którym etapie obecnie się znajdujesz, biuro rachunkowe Sastax zapewni Ci kompleksową obsługę w zakresie rozliczeń wynikających z umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Są to tzw. umowy cywilnoprawne, które są bardzo powszechne w obrocie gospodarczym.

Co to jest umowa cywilnoprawna?

W życiu codziennym często słyszymy takie określenia, jak zlecenie, czy umowa o dzieło. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że są to szczegółowo uregulowane w Kodeksie Cywilnym umowy, które stosuje się w konkretnych sytuacjach. Wbrew powszechnemu przekonaniu, umowa zlecenia nie powinna być traktowana jako zamiennik umowy o pracę. Takie postępowanie jest niezgodne z prawem i może mieć dla pracodawcy przykre konsekwencje. Dlatego jeżeli planujesz zatrudnić pracowników, przede wszystkim zastanów się, jak ma wyglądać świadczenie pracy na Twoją rzecz, a następnie wybierz odpowiednią umowę. Sastax biuro rachunkowe w Poznaniu pomoże Ci w kwestiach rozliczeniowych, wynikających z danej umowy.

Sas Tax biuro rachunkowe Poznań

Umowa zlecenie

Ten rodzaj umowy jest zawierany na czas określony w formie pisemnej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jej nadrzędnym celem jest wykonywanie określonego zlecenia na rzecz zleceniodawcy. Zleceniem może być jakakolwiek praca, np. poprowadzenie projektu, czy kampanii reklamowej. W praktyce często trudno odróżnić te umowę od umowy o pracę, ale należy pamiętać o kilku istotnych różnicach. Przede wszystkim, zleceniobiorca nie jest pracownikiem w rozumieniu Kodeksu Pracy, a zatem nie jest podporządkowany zleceniodawcy. Zleceniem może wykonywać poza siedzibą zleceniodawcy i w preferowanych przez siebie godzinach. Co istotne z rozliczeniowego punktu widzenia, wynagrodzenie dla zleceniobiorcy nie musi być płatne co miesiąc. Dlatego warto w tym przypadku postawić na współpracę z biurem rachunkowym, które sprawnie i bezbłędnie rozliczyć Cię z Twoimi zleceniobiorcami.

Jeżeli chodzi o szczegóły, to w umowie zlecenia powinny znaleźć się następujące elementy:

 • data rozpoczęcia i zakończenia współpracy;
 • dokładny opis zleconej pracy – tu należy pamiętać, aby nie miało ono charakteru umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy;
 • wynagrodzenie oraz sposób jego wypłaty;
 • regulacje dotyczące praw autorskich;
 • podpisy stron umowy.

Umowa o dzieło

W tym przypadku, umowa może zostać zawarta ustnie i dotyczy wykonania konkretnego dzieła. Co ważne, dzieło nie musi zostać wykonane osobiście przez osobę, z którą zawrzesz umowę o dzieło. Wykonawca dzieła odpowiada z tytułu rękojmi za ewentualne wady. Ze względów dowodowych, warto jednak zawrzeć tę umowę na piśmie. Podstawowe elementy umowy o dzieło to:

 • przedmiot umowy;
 • dokładny opis zamawianego dzieło – może to być także szkic, rysunek, wykres, etc.;
 • czas w jakim ma zostać wykonane dzieło;
 • rozliczenia między stronami;
 • kwestie korzystania z praw autorskich;
 • podpisy stron.

Jest to umowa, która zakłada największą swobodę działania podejmującego się wykonania dzieła. Zlecający w tym przypadku ocenia jedynie, czy wykonane dzieło spełnia warunki określone w umowie. Jeżeli dzieło zostało wykonane zgodnie z umową, pozostaje już tylko rozliczyć nakłady oraz wypłacić wynagrodzenie wykonawcy.

Obsługa umów cywilno-prawnych - Księgowość Poznań

Zakres usług biura rachunkowego Sas Tax w Poznaniu

Nie musisz zaprzątać sobie głowy rozliczeniami, wynikającymi z powyższych umów. Zleć wszelkie rozliczenia wynagrodzeń oraz audyty finansowe profesjonalistom. Księgowość  oferowana przez Sastax w zakresie umów cywilnoprawnych obejmuje:

 • Kompleksowe opracowanie zarówno treści konkretnej umowy, jak i wszelkich aneksów. Dokumenty zostaną opracowane przez osoby, które znają się na praktycznym stosowaniu prawa, dzięki czemu Twoje interesy będą w 100% chronione. W razie ewentualnego sporu sądowego, będziesz mógł bez obaw powołać się na treść tych zapisów.
 • Rozliczenie ze zleceniobiorcami lub wykonawcami dzieła – Sastax zajmie się wszelkimi kwestiami finansowymi, wynikającymi z zawartych przez Ciebie umów. Dzięki temu żaden audyt finansowy nie będzie powodował u Ciebie wzrostu ciśnienia. Zadbamy o profesjonalną obsługę w tym zakresie oraz dopilnuje wszelkich formalności przed ZUS i US (składki, zaliczki, etc.).
 • Weryfikacja zawartych już przez Ciebie umów – Sas Tax zajmie się również zawartymi już przez Ciebie umowami. Pamiętaj, że treść umowy można modyfikować, oczywiście w granicach obowiązującego prawa. Biuro rachunkowe doradzi także w przypadku, gdy zmiana umowy nie będzie możliwe od razu. Umowy zostaną zweryfikowane zarówno pod kątem stricte prawnym, jak i rachunkowym.
 • Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji księgowej – o tym, jak ważne jest prowadzenie szczegółowej dokumentacji wie każdy, kto doświadczył kontroli przeprowadzonej przez pracowników ZUS i US. Aby uniknąć nieprzyjemności, warto zdecydować się na usługi biura rachunkowego. Dzięki temu możesz spokojnie daje  się prowadzeniem swojego biznesu, bez obaw o kwestie rozliczeń finansowych.

Należy pamiętać, że każda umowa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Nie ma tak naprawdę jednego, idealnego do każdej sytuacji wzoru. Wynika to m. in. ze specyfikacji poszczególnych gałęzi gospodarczych oraz ich intensywnego rozwoju i zmian. Dlatego ważne jest, aby umowy każdorazowo były opracowywane przez profesjonalistów, co pozwoli zabezpieczyć interesy obu stron umowy.

SASTAX biuro rachunkowe w Poznaniu oferuje szeroki zakres usług księgowych dla przedsiębiorców. Naszą misją jest pomoc Wam w efektywnym prowadzeniu biznesu. Niech każdy zajmie się tym, co potrafi najlepiej. Dzięki temu prowadzenie własnej działalności stanie się dla Was prawdziwą przyjemnością. Nasz zespół tworzą ludzie, dla których finanse i księgowość to prawdziwa pasja, dzięki czemu zapewniamy wysoką jakość oferowanych usług. Liczy się dla nas przede wszystkim człowiek, a nie tylko tabele i wykresy. Serdecznie zapraszamy do współpracy!