Skip to main content

Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych to obowiązek każdej osoby, która uzyskuje przychody podlegające opodatkowaniu. Złożenie rocznego zeznania podatkowego dotyczy zarówno pracowników etatowych, jak i przedsiębiorców. W zależności od źródła uzyskanych przychodów oraz wybranej formy opodatkowania, konieczne jest złożenie odpowiedniego zeznania podatkowego. Jak zatem prawidłowo rozliczyć PIT?

Jak rozliczyć PIT?

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT – z ang. Personal Income Tax), zaliczany jest do grupy podatków bezpośrednich. Określenie PIT często utożsamianie jest z zeznaniem podatkowym, które należy złożyć w określonym terminie do organów skarbowych, przedstawiając wysokość pobranych zaliczek na podatek dochodowy, wysokość wszystkich przychodów oraz osiągniętych dochodów (o tym, czym jest przychód a dochód pisaliśmy tutaj: LINK?).

Rozliczenia podatkowe przyjmują różne formy, w zależności od źródła osiąganych dochodów. Najczęstszym dylematem podatników bywa problem z identyfikacją oraz poprawnym wyborem odpowiedniego formularza. Zatem, który druk wybrać?

PIT-16A

Zeznanie podatkowe PIT-16A przeznaczone jest dla podatników rozliczających się w formie karty podatkowej. Zawiera ono informacje dotyczące wysokości zapłaconej i odliczonej w każdym miesiącu składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zeznanie roczne PIT-16A należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, za który deklaracja jest składana.

PIT-28

PIT-28 jest zeznaniem podatkowym, który winni złożyć podatnicy, rozliczający się według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Do tej grupy zalicza się zarówno przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jak i podatników osiągających przychody z tytuły najmu czy dzierżawy.

Podatnicy składający zeznanie PIT-28 nie posiadają prawa do wspólnego rozliczenia się wspólnie z małżonkiem czy jako osoby samotnie wychowujące dziecko.

Zeznanie roczne PIT-28 należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, za który deklaracja jest składana.

PIT-36

Zeznanie podatkowe PIT-36 dotyczy podatników, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną na zasadach ogólnych.

Co istotne, podatnicy mają prawo do wspólnego rozliczenia się z małżonkiem czy jako osoby samotnie wychowujące dziecko. W zeznaniu podatkowym PIT-36 istnieje możliwość do skorzystania z ulgi z tytułu krwiodawstwa, ulgi rehabilitacyjnej, ulgi na internet czy ulgi na dziecko.

Zeznanie roczne PIT-36 należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który deklaracja jest składana.

PIT-36L

PIT-36L jest zeznaniem podatkowym, które dotyczy przedsiębiorców, opodatkowanych podatkiem liniowym. Podatnicy, którzy wybrali tę formę rozliczeń, opodatkowują swoje dochody jednolitą stawką podatku 19%.

Co istotne, jeżeli przedsiębiorca rozliczający się według podatku liniowego, osiągnie dochody pochodzące z innych źródeł, winien rozliczyć je na osobnym formularzu. Podatnicy składający zeznanie PIT-36L nie posiadają prawa do wspólnego rozliczenia się wspólnie z małżonkiem czy jako osoby samotnie wychowujące dziecko.

Zeznanie roczne PIT-36L należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który deklaracja jest składana.

PIT-37

Zeznanie podatkowe PIT-37 jest najczęściej składanym drukiem do rocznych rozliczeń podatkowych. Składane jest przez osoby, które osiągają dochody wyłączenie z tytułu umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, emerytury czy renty. W celu poprawnego złożenia zeznania PIT-37, konieczne jest uzyskanie od pracodawcy (płatnika) druku PIT-11. Na tej podstawie, podatnik wypełnia formularz zeznania PIT-37.

Co istotne, podatnicy mają prawo do wspólnego rozliczenia się z małżonkiem czy jako osoby samotnie wychowujące dziecko.

Zeznanie roczne PIT-37 należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który deklaracja jest składana.

PIT-38

Zeznanie podatkowe PIT-38 rozliczają podatnicy, którzy uzyskali przychodu z tytułu zbycia papierów wartościowych, udziałów w Spółkach czy pochodnych instrumentów finansowych.

Do popranego rozliczenia PIT-38 niezbędny jest formularz podatkowy PIT-8C, który informuje o dochodach pochodzących np. z giełdy papierów wartościowych. Formularz wystawiany jest m.in. przez biura maklerskie.

Zeznanie roczne PIT-38 należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który deklaracja jest składana.

PIT-39

Zeznanie podatkowe PIT-39 należy złożyć w związku z rozliczeniem przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości oraz praw majątkowych.

Roczne zeznanie podatkowe PIT-39 należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który deklaracja jest składana.

Jak rozliczyć PIT przez internet?

Rozliczenie rocznego zeznania podatkowego przez internet jest zdecydowanie szybsze oraz coraz częściej wybierane przez podatników. Zamiast tradycyjnej, papierowej formy składania PITu, można to zrobić drogą elektroniczną.

Rządowa usługa – Twój e-PIT – umożliwia każdemu podatnikowi rozliczenie się z Urzędem Skarbowym za pośrednictwem internetu. Usługa ta, jest dostępna na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Oznacza to tym samym, że nie ma konieczności pobierania specjalnego, zewnętrznego programu.

Strona internetowa jest bardzo czytelna oraz intuicyjna. Aby uzyskać do niej dostęp należy zalogować się na stronę serwisu m.in. za pomocą profilu zaufanego czy aplikacji mObywatel.

Po zalogowaniu się na platformę Twój ePIT oraz po wybraniu adekwatnej dla Nas deklaracji, należy odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących rozliczeń, tj. należnych ulg czy nazwę fundacji, na którą chcemy przekazać 1% podatku. Udzielone odpowiedzi posłużą do wypełnienia oraz wygenerowania formularza.

Jak sprawdzić status zwrotu podatku?

Nową usługą wprowadzoną przez Ministerstwo Finansów jest dostęp do informacji o dokonanych zwrotach podatku. Platforma e-Urząd Skarbowy została uruchomiona 1 lutego 2021 r.

Dzięki usłudze, podatnik posiada możliwość uzyskania informacji o dacie dokonania zwrotu czy zaliczeniu nadpłaty na inne zobowiązania podatkowe. Ponadto, znajduje się tam również informacja o sposobie dokonania zwrotu.

Poprzez udostępnienie tych informacji, podatnik nie jest zmuszony do osobistego kontaktu z odpowiednim Urzędem Skarbowym w celu uzyskania informacji o statusie zwrotu podatku. Serwis e-Urząd Skarbowy jest dostępny przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Co istotne, Urząd Skarbowy ma obowiązek do zwrotu podatku w ciągu 45 dni, gdy deklaracja została złożona elektronicznie, natomiast w przypadku deklaracji składanych w wersji papierowej – 90 dni.