Skip to main content

Planujesz otworzyć restaurację? Bardzo możliwe, że produkty, z których powstaną dania, będziesz kupować bezpośrednio od rolnika. W tej sytuacji zamiast otrzymać fakturę, musisz wystawić fakturę VAT RR. Dlaczego? Z tego artykułu dowiesz się, czym jest faktura VAT RR i jakie informacje powinny się na niej znaleźć.

Faktura VAT RR – co to jest?

Najczęściej w obrocie gospodarczym spotykana jest podstawowa faktura VAT. Nie jest to jednak jedyny typ faktury, z jakim możesz się spotkać. Kupując płody rolne od rolnika ryczałtowego, spotkasz się z koniecznością wystawienia faktury VAT RR. Co to jest faktura VAT RR?

Faktura VAT RR to dokument potwierdzający transakcję – zakup płodów rolnych od rolnika ryczałtowego. Faktura VAT RR ma zatem zastosowanie w przypadku transakcji, w których jedną ze stron jest rolnik ryczałtowy, a drugą przedsiębiorca zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.
Skąd masz wiedzieć, czy kupujesz u rolnika ryczałtowego? Najpewniej poinformuje Cię o tym rolnik – obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy tylko niektórych rolników.

Prowadzenie firmy to nie tylko wystawianie faktur – musisz pamiętać też o rozliczeniach z pracownikami oraz o szeregu innych obowiązków, które spoczywają na Tobie jako pracodawcy. Poznaj naszą ofertę na kadry i płace.

Faktura VAT RR – jak wypełnić?

Skoro to Ty wystawiasz fakturę VAT RR jako nabywca produktów rolnych, to masz obowiązek upewnić się, że zawiera ona wszystkie wymagane dane. Kwestię tę upraszcza korzystanie z aplikacji do wystawiania faktur – w ich przypadku trzeba tylko uzupełnić wymagane pola. Jeżeli jednak używasz uniwersalnych druków, możesz mieć wątpliwości. Jakie informacje musi zawierać faktura VAT RR? Odpowiedź znajduje się w ustawie o podatku od towarów i usług.

Jak wypełnić fakturę VAT RR – niezbędne informacje:

 • imię i nazwisko oraz adresy dostawcy i nabywcy – zamiast imion i nazwisk na fakturze VAT RR można podać nazwy skrócone dostawcy i nabywcy;
 • numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL – zarówno dostawcy, jak i nabywcy;
 • data nabycia produktów;
 • data wystawienia faktury;
 • numer kolejny faktury;
 • nazwy nabytych produktów rolnych;
 • jednostka miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów;
 • cena jednostkowa nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 • wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 • stawka zryczałtowanego zwrotu podatku;
 • kwota zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych;
 • wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku;
 • kwota należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku – kwoty należy wyrazić zarówno cyfrowo, jak i słownie.

Co ważne, faktura VAT RR musi zostać podpisana przez obie strony transakcji. Ustawa o podatku od towarów i usług wskazuje, że podpisy powinny być czytelne.

Warto przeczytać również: Faktura zaliczkowa – czym jest?

Faktura VAT RRDodatkowo na fakturze VAT RR musi znaleźć się oświadczenie dostawcy produktów rolnych.

Treść tego oświadczenia brzmi następująco: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług”. Z wybranym rolnikiem masz zamiar współpracować dłużej? Lepszym rozwiązaniem będzie sporządzenie oświadczenia jako osobnego dokumentu – wówczas nie będzie trzeba umieszczać go na każdej na fakturze VAT RR. Oświadczenie będzie działać do odwołania.

Po otwarciu restauracji chcesz przesyłać oferty handlowe do firm, proponując im choćby organizację firmowych imprez? Sprawdź, czym jest faktura pro forma i jak możesz ją wykorzystać, tworząc oferty handlowe.

Faktura VAT RR – kto wystawia?

Z pewnością wiesz, że podstawową fakturę VAT wystawia podmiot sprzedający towar lub usługę.

Kto wystawia fakturę VAT RR? Dla faktury VAT RR charakterystyczne jest to, że odchodzi od tego schematu – fakturę wystawia nabywca produktów rolnych, a nie ich  sprzedawca. Dlaczego? To kwestia konstrukcji przepisów. Wynika z nich, że obowiązek dokumentowania transakcji został nałożony na czynnego podatnika VAT, a nie na rolnika ryczałtowego.

Po wystawieniu faktury VAT RR masz obowiązek przekazać oryginał dokumentu rolnikowi ryczałtowemu – sobie zostawiasz kopię faktury.

Faktura VAT RR – jak księgować?

Faktura VAT RR może budzić wiele wątpliwości. Być może zastanawiasz się, jak zaksięgować taką fakturę. Warto to prześledzić na przykładzie.

Przykład: Kupujesz od rolnika ryczałtowego porzeczki za 2000 zł. Masz zamiar przetworzyć je na dżem, który następnie zaproponujesz klientom swojej restauracji. Wartość transakcji z podatkiem VAT wynosi 2140 zł. Transakcję księgujesz w następujący sposób:

 • kwota brutto – zapis: Wn Rozliczenie zakupu 2140 zł | Ma Rozrachunki z dostawcami 2140 zł;
 • VAT – zapis: Wn VAT naliczony 140 zł | Ma Rozliczenie zakupu 140 zł;
 • kwota netto – zapis: Wn Towary 2000 zł | Ma Rozliczenie zakupu 2000 zł;
 • zapłata dostawcy w wymaganym terminie – zapis: Wn Rozrachunki z dostawcami 2138 zł | Ma Rachunek bankowy 2138 zł;
 • wpłata na Fundusz Promocji Owoców i Warzyw – zapis: Wn Rozrachunki z dostawcami 2 zł | Ma Pozostałe rozrachunki 2 zł;
 • zapłata naliczonej wpłaty na Fundusz Promocji Owoców i Warzyw – zapis: Wn Pozostałe rozrachunki 2 zł | Ma Rachunek bankowy 2 zł.

Warto przeczytać również: Faktura uproszczona – czym jest i kiedy można ją wystawić?

Z księgowaniem faktury VAT RR wiąże się też pytanie o to, kiedy można odliczyć VAT. Jest to możliwe pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 • nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;
 • zapłata za produkty (wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku) została dokonana na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK-u rolnika;
 • w dokumencie potwierdzającym płatność zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej zakup produktów – dopuszczalne jest też podanie na fakturze danych identyfikujących dokument stwierdzający dokonanie zapłaty.

Kupujesz produkty od rolników ryczałtowych? Pamiętaj, że możesz w pełni skoncentrować się na biznesie – wystarczy przekazać nam prowadzenie ksiąg rachunkowych.