Skip to main content

Split payment (MPP) obowiązuje od 1 lipca 2018 roku i ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce ze względu na coraz to większą lukę podatkową VAT. Z poniższego artykułu dowiesz się kiedy jest dobrowolny, a kiedy powstaje obowiązek jego stosowania.

Czym jest MPP?

Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że płatność za fakturę trafia na dwa różne konta bankowe. Po rozbiciu płatności na dwie części, pierwsza z nich księguje się na bezpośrednim rachunku firmowym. Druga z kolei na specjalnym rachunku VAT, czyli tak zwanym subkoncie rachunku firmowego.

Na co przeznacza się pieniądze z subkonta VAT?

– VAT do urzędu skarbowego,

– VAT za zakupy u kontrahentów,

– CIT, akcyza, cło,

– Składki ZUS.

MPP ma służyć przede wszystkim jako sposób wykonania przelewu bankowego. Różnica między standardowym przelewem polega na tym, że nie mamy dostępu do całej kwoty brutto, którą otrzymujemy od naszego kontrahenta w ramach zapłaty za fakturę.

Korzystać z tego mogą wyłącznie czynni podatnicy VAT, którzy mają założone konta firmowe. Nie ma konieczności zakładania osobnego konta VATowskiego tj. subkonta VAT, ze względu na jego automatyczność. Prościej mówiąc, jeśli założymy konto firmowe i jesteśmy czynnym podatnikiem VAT to automatycznie utworzy się nasze subkonto VAT przypisane do rachunku firmowego.

Kiedy split payment jest obowiązkowy?

Niezależnie od tego, czy jesteś mikroprzedsiębiorcą, małym, średnim czy dużym posiadaczem firmy od dnia 1 listopada 2019 roku MPP jest obowiązkowe dla transakcji powyżej 15 000 pln brutto. Wskazany w ustawie o VAT limit obejmuje zarówno płatność w walucie macierzystej jak i obcej, pod warunkiem, że po przeliczeniu wartość faktury wynosi co najmniej 15 000 pln.

Warto dodać, iż zapłata  wykorzystaniem MPP może być wykonana wyłącznie w polskich złotych.

Aby split payment był obowiązkowy należy spełnić łącznie poniższe warunki:

1) koniecznym jest wystąpienie w transakcji towaru lub usługi, która wskazana jest w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, czyli tak zwanych towarów wrażliwych. Najbardziej popularnymi przedmiotami obrotu, które do ww. załącznika należą są:

– węgiel kamienny oraz brunatny,

– oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne,

– aluminium nieobrobione plastycznie,

– komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych,

– różnego rodzaju odpady.

Łącznie załączniki nr 15 ustawy o VAT obejmuje 150 pozycji;

https://www.podatki.gov.pl/media/5430/zalacznik-nr-15-ustawy-o-vat.pdf

2) wartość transakcji przekracza 15 000 pln brutto lub równowartość danej faktury,

3) dostawca zarówno jak odbiorca są podatnikami.

Kiedy i jak możemy przenieść pieniądze z MPP?

Są sytuacje, w którym potrzebujemy już wstępnie zablokowanych środków na subkoncie VAT do naszego ogólnego użytku. Mimo, że są one wyłącznie na ograniczone cele, tak jak zostało wspomniane wcześniej, jest możliwość aby z nich skorzystać. Jeśli chcemy pełen dostęp do środków z subkonta VAT należy sporządzić odpowiednie pismo do danego Naczelnika US aby te środki nam “uwolnił”. Naczelnik w takiej sytuacji ma 60 dni na rozpatrzenie naszej prośby i ewentualne ich przelanie z konta VAT na konto ogólne przedsiębiorstwa.

Co zyskujesz stosując MPP?

– Jak już wiadomo split payment ma zapobiegać oszustwom podatkowym. Bezpiecznie możesz się czuć w przypadku jeśli otrzymasz od nieuczciwego kontrahenta fakturę: urząd skarbowy uzna skorzystanie z metody podzielonej płatności jako dochowanie należytej staranności z twojej strony,

– Nie poniesiesz konsekwencji wyłączenia z kosztów podatkowych kiedy zdarzy się że konta na które przelejesz pieniądze nie ma na białej liście,

– Jeżeli co najmniej 95% otrzymanych faktur będzie uregulowanych w split payment to nie zostaną Ci naliczone odsetki w razie opóźnienia,

– Szybciej otrzymasz zwrot VAT – termin 25 dni,

– Do płatności MPP nie ma żadnych sankcji.