Skip to main content

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą we własnym mieszkaniu, odliczy część wydatków na jego utrzymanie – potwierdza skarbówka. Do kosztów uzyskania przychodu zaliczy m.in. wydatki na prąd, ogrzewanie oraz odsetki od kredytu hipotecznego. Może też uwzględnić wydatki na garaż, w którym trzyma samochód wykorzystywany w działalności gospodarczej.

Najnowsza interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej to dobra informacja dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą we własnej nieruchomości. Fiskus zgadza się na odliczenie części kosztów utrzymania domu czy mieszkania, przypadających proporcjonalnie na powierzchnię wykorzystywaną w tej działalności.

Koszty mieszkania do odliczenia

Z pytaniem wystąpił prawnik prowadzący kancelarię adwokacką w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Mężczyzna wynajmuje biuro wraz z innymi profesjonalnymi pełnomocnikami, w celu obsługi korespondencji oraz klientów zgodnie z wytycznymi wewnętrznymi adwokatury. Poza tym kupił segment w domu szeregowym, w którym jedno z pomieszczeń przeznaczy na biuro, gdzie będzie pracował w formule home office. Na zakup nieruchomości oraz jej remont zaciągnął kredyt hipoteczny.

Mężczyzna zaznaczył, że nie kupił domu w ramach działalności gospodarczej, ani nie planuje wprowadzić go do ewidencji środków trwałych. Ale chciałby odliczyć koszty użytkowania biura takie jak: opłaty za prąd, gaz (ogrzewanie), podatek od nieruchomości, abonament za internet stacjonarny oraz odsetki od kredytu hipotecznego. Wszystkie te koszty odliczyłby w proporcji pomieszczeń wykorzystywanych na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

W interpretacji z 6 marca br. (nr 0112-KDIL2-2.4011.41.2024.1.KP) dyrektor KIS przyznał mu rację. Potwierdził, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy między wydatkami na utrzymanie domu, a prowadzoną działalnością gospodarczą, czyli wydatki te mają lub mogą mieć wpływ na wysokość przychodów. To oznacza, że koszty prądu, ogrzewania, podatek od nieruchomości, abonament za internet – proporcjonalnie do powierzchni nieruchomości wykorzystywanej na cele biznesu – będą stanowić koszty uzyskania przychodu. Również odsetki od kredytu hipotecznego, proporcjonalnie do zajmowanej na działalność gospodarczą powierzchni nieruchomości, będą stanowić koszty podatkowe.

Dyrektor KIS potwierdził również, że mężczyzna odliczy wydatki na garaż, w którym przechowuje samochód służbowy wykorzystywany na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

Liberalna linia interpretacyjna jest korzystna również dla osób, które prowadzą biznes w małych mieszkaniach i nie mają możliwości wyodrębnienia osobnego pomieszczenia. Organy podatkowe potwierdzają, że jeśli nie ma możliwości wyodrębnienia wydatków przypadających na powierzchnię wykorzystywaną w biznesie, należy odliczyć je proporcjonalnie, np. w wysokości 20-30 procent poniesionych kosztów. Co istotne, przedsiębiorca może też uwzględnić w kosztach wydatki na garaż, w którym przechowuje samochód wykorzystywany w swojej działalności.

Proporcja 30 proc. jest prawidłowa

Organy podatkowe potwierdzają, że w sytuacji gdy nie można przypisać określonej powierzchni tylko do działalności gospodarczej, właściwa jest proporcja 30 proc. Mówi o tym interpretacja dyrektora KIS z 24 stycznia br. (nr 0115-KDIT3.4011.777.2023.3.KP).

Wystąpił o nią doradca podatkowy prowadzący jednoosobową działalność w mieszkaniu należącym do niego i do jego żony. Nie ma wydzielonego gabinetu, a na potrzeby biznesu wykorzystuje pokój, w którym jest sprzęt biurowy, toaleta, kuchnia i korytarz. Te pomieszczenia są też używane na cele prywatne, więc przedsiębiorca nie może dokładnie wyliczyć powierzchni zajętej na cele biznesu. Szacunkowo określił, że wynosi ona 30 proc. całego lokalu. W takie proporcji chciałby rozliczać wydatki w kosztach wydatki na mieszkanie (czynsz, energia elektryczna, media, woda, ogrzewanie) oraz odsetki od kredytu na jego zakup.

Mężczyzna zaznaczył, że świadczy usługi zdalnie za pomocą komputera i telefonu wyposażonych w różne narzędzia, np. służące do udziału w telekonferencjach. Podkreśla, że w mieszkaniu ma dobre warunki do pracy, może też spotykać się w nim z klientami. W przyszłości planuje prowadzić z mieszkania zdalne szkolenia. To potwierdza, że lokal jest mu potrzebny do prowadzenia biznesu, a wydatki na jego utrzymanie są związane z działalnością.

Dyrektor KIS potwierdził, że wydatki na czynsz, energię, wodę oraz inne media mogą być kosztem w części przypadającej na zajmowaną na potrzeby działalności powierzchnię lokalu. W tym wypadku jest to 30 proc. W tej proporcji należy też rozliczyć w kosztach odsetki od kredytu.

Zakaz amortyzacji oznacza brak odliczenia niektórych kosztów

Osoby prowadzące biznes w domu muszą uważać na zmiany wynikające z zakazu amortyzacji. Z początkiem 2022 r. Polski Ład zabronił amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych. Oznacza to, że nie można już rozliczać poprzez odpisy wydatków na ich zakup bądź wybudowanie. Zakaz dotknął też tych, którzy wcześniej amortyzowali je w części przypadającej na firmę, np. w 30 proc. Teraz nie mogą w ogóle.

Odpisy amortyzacyjne były odliczane od przychodów poprzez zaliczanie ich do podatkowych kosztów. W ten sam sposób odejmowane były koszty związane z zakupem mieszkań, np. PCC i opłaty notarialne – jako wchodzące w skład wartości początkowej nieruchomości mieszkalnej. Zakaz amortyzacji tych nieruchomości oznacza, że właściciele tracą prawo do odliczenia także tych kosztów.