Skip to main content

Metoda kasowa w podatku VAT powinna być w szczególności rozważana przez podatników, którzy swoje należności otrzymują z opóźnieniem. Metoda ta charakteryzuje się przesunięciem obowiązku podatkowego w VAT do momentu otrzymania zapłaty należności przez kontrahenta. 

W klasycznym modelu rozliczania podatku VAT obowiązek podatkowy powstaje co do zasady za okres, w którym dokonano sprzedaży lub wykonano usługę (z pewnymi szczególnymi przypadkami, w którym moment powstania obowiązku podatkowego powstaje w innej dacie). Podatnik zobowiązany jest do zapłaty podatku VAT niezależnie od tego, czy jego kontrahent uregulował należność za towar lub usługę. Sprowadza się to do tego, że często podatnik musi zapłacić należny VAT z własnych środków, jeśli jego kontrahent zwleka z uregulowaniem należności. 

W celu uniknięcia takiej sytuacji podatnicy mają możliwość wyboru metody kasowej w rozliczeniu podatku VAT. Podatek VAT płacony jest dopiero po opłaceniu faktury przez kontrahenta, pomimo wcześniejszego wystawienia faktury. Podatnicy w ten sposób mogą minimalizować dotkliwe konsekwencje powstałych w ten sposób zatorów płatniczych, a także mogą chronić się przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego ze strony organu podatkowego.. 

Kto może skorzystać z metody kasowej?

Zgodnie z przepisami wyboru metody kasowej mogą dokonać jedynie mali podatnicy (a więc tacy, których dochody nie przekraczają 1,2 mln euro). W praktyce oznacza to, że znaczna część polskich przedsiębiorców może wybrać tę metodę w celu rozliczania się z fiskusem z VAT. Dodatkową korzyścią metody jest kwartalne rozliczanie się z podatku VAT. Metoda kasowa znajduje zastosowanie w transakcjach dokonywanych z czynnymi podatnikami VAT. 

Podatnicy decydujący się na omawianą metodę muszą jednak pamiętać, że przesunięcie momentu powstania obowiązku podatkowego przekłada się również na zmianę sposobu odliczenia przez nich podatku VAT naliczonego. W metodzie tej również data wystawienia faktury zakupowej przestaje mieć znaczenie,  a podatnik dokonuje odliczenia VAT zgodnie z datą płatności faktury zakupowej. Zatem metoda kasowa powinna by wybierana przez podatników terminowo regulujących swoje zobowiązania względem kontrahentów. 

biuro księgowe Sastax Poznań

Obowiązki podatnika

Ważnym obowiązkiem podatnika rozliczającego się wg metody kasowej jest zawieranie na fakturach odpowiedniej adnotacji „metoda kasowa”.

Podatnik w celu wyboru metody kasowej powinien dokonać zgłoszenia na formularzu VAT-R oraz wskazać w nim okres, od którego będzie stosować tę metodę. Wyboru metody może dokonać przedsiębiorca dopiero rozpoczynający działalność gospodarczą, jak również już prowadzący działalność. Podatnik ma możliwość rezygnacji z wybranej metody kasowej dopiero po upływie co najmniej 12 miesięcy rozliczania się tą metodą. Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego w przedmiocie rezygnacji z metody kasowej powinno zostać złożone do końca kwartału, w którym stosowana jest metoda. 

Metoda kasowa jest metodą nieco zapomnianą przez podatników, nie mniej jest korzystnym sposobem rozliczania się z podatku VAT, dedykowanym w szczególności podatnikom narażonym na utratę płynności ze względu na opóźnienia w zapłacie należności przez kontrahentów.

Chcesz skorzystać z omawianej metody? Potrzebujesz porady? Zgłoś się do nas