Skip to main content

Rok 2024 przynosi ze sobą szereg nowych regulacji podatkowych, które mają znaczący wpływ na przedsiębiorców, pracowników i ogółu społeczeństwa. Planowane zmiany w systemie podatkowym zapowiadają wejście w życie Krajowego Systemu e-Faktur, zmianę wysokości podatku minimalnego od osób prawnych, koniec zerowej stawki podatku VAT na żywność, opłaty za produkty z tworzywa sztucznego oraz wzrost podatku rolnego. Te zmiany mogą wywrzeć znaczący wpływ na budżety domowe, strategie biznesowe i ogólny krajobraz finansowy. Warto zgłębić, jakie dokładnie reformy zostały zapowiedziane i jak mogą one wpłynąć na podatników.

 

Obowiązkowe stosowanie KSeF

 

Od 1 lipca 2024 roku obowiązkiem będzie stosowanie KSeF czyli platformy elektronicznej stworzonej w celu usprawnienia procesu wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej. Jednym z głównych celów Krajowego Systemu e-Faktur jest Usprawnienie procesu fakturowania . Eliminuje to konieczność korzystania z tradycyjnych, papierowych dokumentów. Elektroniczny system KSeF umożliwia również śledzenie historii dokumentów, co zwiększa transparentność procesu oraz ułatwia ich archiwizację. Ponadto, poprawia bezpieczeństwo przesyłanych danych.

KSeF stanowi istotny element działań w kierunku usprawnienia procesów księgowych, podatkowych i handlowych mających na celu poprawę efektywności biznesowej i zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla firm oraz instytucji.

Aby KSeF było możliwe do wdrożenie, konieczne będzie dostosowanie systemów oraz wewnętrznych procesów w firmach.

 

Minimalny podatek dochodowy CIT

 

Podatek minimalny od osób prawnych to rodzaj regulacji podatkowej, która określa minimalną stawkę podatkową, jaką przedsiębiorstwo lub osoba prawna musi zapłacić od swojego dochodu. Celem wprowadzenia jest uszczelnienie systemu podatkowego oraz zapobieganie przenoszenia zysków do krajów o niższych stawkach podatkowych.

Warto wspomnieć, że pierwsze próby wprowadzenia podatku minimalnego miały miejsce w roku 2021 w zakresie Polskiego Ładu 1.0. Ze względu na złożoność przepisów, podatek objął znacznie większą liczbę podmiotów, niż pierwotnie zakładał ustawodawca. Wywołało to krytyczne głosy, między innymi ze strony Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Instytut zauważył, że w kontekście trwającego konfliktu zbrojnego na Ukrainie i jego negatywnych konsekwencji dla gospodarki, wprowadzenie podatku minimalnego stanowi dodatkowe obciążenie ekonomiczne dla podatników.

Ze względu na powyższe, wprowadzono zmiany zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 roku (Dz. U 2022 poz. 2180) w art. 24ca. Na mocy art. 38ec ustawy o CIT, data wejście w życie podatku minimalnego została zawieszona do 1 stycznia 2024 roku.

Zmiany będą dotyczyły kryterium dochodów tj. poziom przychodów w kontekście podatku minimalnego CIT nie ma znaczenia. Zgodnie ze zmianami na 2024 rok osiągnięcie progu 2% rentowności w skali roku, czyli udział dochodu w przychodzie firmy, będzie wymagało odprowadzenia podatku minimalnego CIT. Minimalny podatek dochodowy CIT będzie dotyczyć spółek. podatkowych grup kapitałowych oraz zakładów pracy należących do zagranicznego przedsiębiorcy, których wskaźnik rentowności w skali roku wyniesie co najmniej 2%.

Stawka minimalnego podatku dochodowego CIT wyniesie 10% podstawy opodatkowania. Obowiązek uiszczenia należności będzie wymagalny wraz z rocznym zeznaniem podatkowym.

 

Zerowy VAT na żywność do końca marca 2024 roku

 

Zerowy VAT na żywność to jeden z instrumentów polityki podatkowej, który ma na celu obniżenie kosztów życia dla obywateli poprzez wyłączenie podatku od wartości dodanej (VAT) na produkty spożywcze. Zasada zerowej stawki VAT na żywność jest elementem polityki społecznej i ekonomicznej, która ma na celu zminimalizowanie obciążeń finansowych związanych z podstawowymi produktami spożywczymi, aby były one bardziej dostępne dla szerokiego spektrum społeczeństwa.

W Polsce zerowa stawka VAT na towary spożywcze obowiązuje od 1 lutego 2022 roku. Wprowadzona zmiana przez Rząd, miała na celu złagodzenie skutków drastycznej inflacji. Minister Finansów opublikował rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2023 roku w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023 r. poz. 2670). Zgodnie z powyższym dokumentem, stawka VAT na żywność, a konkretnie na wyroby opisane w poz. 1-18 załącznika 10 do VAT-u będzie kontynuowana. Minister Finansów postanowił wprowadzić przepis utrzymujący stawkę VAT na powyższe produkty na poziomie 0%, jednakże obowiązywać będzie jedynie do 31 marca 2024 roku.

 

Opłata za tworzywa sztuczne 

 

W rozporządzeniu możemy przeczytać – „Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w których są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione w załączniku nr 6 do ustawy będące opakowaniami lub napoje lub żywność pakowane przez tego przedsiębiorcę w te produkty, jest obowiązany do pobrania opłaty od użytkownika końcowego nabywającego te produkty lub napoje lub żywność w tych produktach”.

Wraz z rozpoczęciem roku 2024, klienci spotkają się z naliczoną opłatą za opakowania wykonane z plastiku, w których będą kupować napoje lub żywność.

Ustalono, że opłaty „za sztukę produktu jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będącego opakowaniem”, wynoszą:

  • 0,20 zł – w przypadku kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek;
  • 0,25 zł – w przypadku pojemników na żywność, w tym pojemników takich jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowanych w celu umieszczania w nich żywności, która jest:
  1. przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos,
  2. zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika oraz
  3. gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie,
  4. w tym pojemników na żywność typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność.

 

Wzrost podatku rolnego

 

Wkraczając w nowy rok, wkraczamy w wyższe stawki podatku rolnego. Podatek ten od stycznia 2024 roku wzrośnie aż o 21%. Mimo, iż dotyczy on wyłącznie właścicieli i osób korzystających z użytków rolnych, to sięgnie w praktyce całe społeczeństwo poprzez wywarcie wpływu na wysokość cen żywności.

Stawki podatki rolnego w 2024 roku wyniosą:

  • 224,09 zł za jeden hektar przeliczeniowy, co oznacza wzrost o 38,95 zł,
  • 448,15 zł za hektar pozostałych gruntów rolnych, co oznacza wzrost o 77,80 zł.

 

Te zmiany mają znaczący wpływ na różne aspekty życia, od funkcjonowania firm po budżety domowe obywateli. Rok 2024 staje się kluczowym okresem, w którym obywatele, przedsiębiorcy i instytucje będą musieli dostosować się do nowych regulacji podatkowych.