Kadry i Płace

Strona główna

A goal without a
plan is just a wish

Antoine de Saint-Exupéry

Obsługa kadry i płace dla firm

Obok outsourcingu rachunkowego SAS TAX Polska prowadzi również kompleksową obsługę Kadr i Płac w firmach naszych klientów. Rozumiemy, że każdy biznes zależy od tego jakich zatrudnia pracowników. Oferujemy prowadzenie dokumentacji kadrowej, sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędem skarbowym pracowników (PIT-4 i PIT-11), a także naliczanie i ewidencjonowanie list płac.

OBSŁUGA KADROWA I PŁACOWA

Obsługa kadrowa:

 • prowadzenie kompletnych akt osobowych pracownika,
 • wykonanie dokumentów nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
 • prowadzenie kalendarza pracowniczego,
 • wykonanie dokumentacji przebiegu zatrudnienia, wynagrodzenia (zaświadczenia o zarobkach)
 • deklaracje PFRON
 • prowadzenie zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
 • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS,

Obsługa płacowa:

 • wykonanie list płac z umów o pracę,
 • utworzenie list płac z umów cywilnoprawnych,
 • raportów miesięcznych do ZUS,
 • przesłanie dokumentów podatku dochodowego od pracowników do Urzędów Skarbowych (PIT-11, PIT-40),
 • wykonanie całorocznego obliczenia podatku ( PIT-4R).

Skontaktuj się w celu poznania oferty na obsługę Kadr i Płac

ZAPYTAJ O OFERTĘ

A OTRZYMASZ WYCENĘ
I SZCZEGÓŁY WSPÓŁPRACY