Doradztwo podatkowe

Strona główna

A goal without a
plan is just a wish

Antoine de Saint-Exupéry

Doradca podatkowy dla Twojego Biznesu

Doradztwo podatkowe świadczone przez SAS TAX Polska, to kompleksowe usługi obejmujące wszystkie aspekty biznesu. Naszym celem jest strategiczna pomoc dla firm poszukujących rozwiązania dającego pewność i bezpieczeństwo.

Nasi specjaliści pracują zgodnie z wewnętrznymi standardami bezpieczeństwa oraz dbają o dobro klienta.

CERTYFIKOWANY DORADCA PODATKOWY

Kancelaria Podatkowa SAS TAX Polska oferuje:

  • konsulting podatkowy od A do Z
  • planowanie strategii podatkowej
  • wsparcie merytoryczne oraz pomoc w przypadku kontroli podatkowych
  • analiza działalności firmy oraz określanie istotnych obszarów ryzyka podatkowego
  • doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
  • doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)
  • doradztwo w zakresie podatku od spadków i darowizn
  • doradztwo w zakresie podatku od towarów i usług (VAT)
  • reprezentacja przed organami podatkowymi
  • sporządzanie opinii podatkowej

Skontaktuj się w celu poznania oferty na Doradztwo Podatkowe

Przedmiotem naszej działalności jest świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT, CIT, PIT, akcyzy, PCC, podatków i opłat lokalnych, podatków od spadków i darowizn, m.in. z zakresu:

– sporządzania deklaracji podatkowych VAT, CIT, PCC, DN-1, DR-1 oraz zeznań podatkowych osób fizycznych,

– analizy konsekwencji podatkowych zawieranych umów (m.in. umowy agencyjne, umowy barterowe, umowy komisu, umowy współpracy, umowy powiernictwa, umowy o świadczenie usług np. usług budowlanych) oraz zawieranych porozumień,

– analizy konsekwencji podatkowych zaistniałych zdarzeń gospodarczych oraz planowanych operacji gospodarczych,

– analizy konsekwencji nawiązywanej współpracy z kontrahentami zagranicznymi,

– audytu podatkowego (m.in. badania prawidłowości ustalenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, weryfikacji prawidłowości rozpoznania obowiązku podatkowego),

– przygotowania opinii podatkowych oraz mniej formalnych porad podatkowych i wyjaśnień,

– bieżącego wsparcia w analizie przepisów podatkowych,

– wsparcia merytorycznego dla działów księgowo-finansowych oraz biur rachunkowych,

– sporządzania środków odwoławczych (skarg, zażaleń),

– uczestnictwa w przeprowadzanych kontrolach i postępowaniach podatkowych,

– reprezentacji przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,

– występowania z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przez organ podatkowy,

– występowania z wnioskiem o wydanie opinii interpretacyjnej GUS,

 

W ramach naszych usług służymy wsparciem przedsiębiorcom zagranicznym prowadzącym działalność w Polsce (poprzez swoje oddziały lub w ramach tzw. sprzedaży wysyłkowej), m.in. w zakresie:

– rejestracji podmiotów zagranicznych dla potrzeb podatku VAT w Polsce,

– obsługi rozliczeń VAT podmiotów zagranicznych działających w Polsce (tj. składanie deklaracji VAT, wysyłanie plików JPK do urzędu skarbowego).

ZAPYTAJ O OFERTĘ

A OTRZYMASZ WYCENĘ
I SZCZEGÓŁY WSPÓŁPRACY