Poradnik eksperta

Strona główna
Biznes
Nie znaleziono elementów
Nie znaleziono elementów
 
Wizja, misja, strategia, wartości – czym się różnią i czy są potrzebne firmie?

Wizja i misja firmy często traktowane są jako jednej z elementów tekstów na stronę www. Krótkie zdania, które pełne banałów mają pokazać klientom, kontrahentom i przyszłym pracownikom, jaka wspaniała jest dana marka. Jednak w rzeczywistości elementy te powinny być nierozłącznie związane z filozofią przedsiębiorstwa i wyzwanymi przez nie wartościami. Autentyczne i szczere nie tylko będą wzbudzać większe zaufanie, ale i pozwolą na budowanie spójnego przekazu. Ten będzie taki sam dla środowiska wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Warto też pamiętać, że poprawnie zbudowana misja, wizja i strategia przedsiębiorstwa to również klarowna ścieżka jego rozwoju oraz informacja o tym, co chce się osiągnąć. Zobacz, jak powinna wyglądać wizja, misja i strategia i jakie elementy warto w niej zawrzeć.

Czy misja i wizja jest potrzebna przedsiębiorstwu?

Wielu przedsiębiorców uważa misję i wizję firmy jako element marketingowy. Treści w nich zawarte mają się dobrze sprzedawać i ładnie brzmieć. Niestety jest to błędne zrozumienie tych elementów. Celem zarówno misji,  jak i wizji jest pokazanie jakie cele chce się osiągać i w jaki sposób chce się być postrzeganym na zewnątrz. Wartości oraz wytyczne zawarte w tych dwóch elementach powinny być szczere i autentycznie oraz wpływać z filozofii firmy i jej właściciela. Pozwoli to na lepsze zarządzanie przedsiębiorstwem i odpowiedzialne budowanie wizerunku. Klarowna wizja i misja to również możliwość pozyskania wartościowych dla przedsiębiorstwa pracowników, któryż będą się identyfikować z jej wartościami i celami. Chcą przygotować misję i wizję firmy, należy pamiętać, że terminy te nie są ze sobą tożsame.

Czym jest misja firmy i jak ją zbudować?

Mówiąc o misji firmy mamy na myśl jasne określenie celu istnienia przedsiębiorstwa. Konstruując ją, należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest nasza firma i jaki jest jej nadrzędny cel. Pytaniami pomocniczy są również te mówiące o tym, komu służy przedsiębiorstwo, od czego zależy jego sukces oraz jaki wkład wnosi w życie społeczności lokalnej lub ogółu społeczeństwa. W misji firmy zawiera się wartości, jakimi kieruje się przy prowadzeniu biznesu i jakie są ważne dla grup docelowych i interesariuszy. Wartości, które mogą znaleźć się w misji firmy to te:

  • biznesowe – nawiązują one do osiągania zysku, zarabiania pieniędzy oraz prowadzenie działalność gospodarczej; firmy, które się nimi kierują, zazwyczaj postrzegają się jako wytrwałe, skuteczne, działające profesjonalne czy zorientowane na wynik;
  • racjonalne – nawiązują one do relacji międzyludzkich i wartości interpersonalnych; firmy, które stawiają na ten typ wartości, podkreślają dużą wagę komunikacji, kontaktu z klientem, partnerstwa w biznesie i działania w oparciu o zasady fair play;
  • rozwojowe – nawiązują do rozwoju i ciągłego zdobywania wiedzy; przedsiębiorstwa, które mają silne nastawienie rozwojowe, w misji zawierają takie wartości jak: pro aktywność, innowacyjność, kreatywność, doskonalenie się, rozwój, nauka, wiedza;
  • związane na działanie na rzecz innych – nawiązują do społecznego zaangażowania; w misjach firm wybierających te wartości znajdziemy nawiązania do CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu), pomocy, wolontariatu pracowniczego.

 

Czym jest wizja firmy i jak ją zbudować?

Uzupełnieniem misji firmy jest wizja. Najprościej mówiąc, jest to wyobrażenie o tym, jak ma wyglądać przyszłość marki. Wizja powinna być inspirująca i mówić o tym, jak firma chce, aby było. Zazwyczaj odwołuje się ona do emocji i ma na celu zmotywowanie pracowników. Jasna wizja firmy sprawia, że zarówno klienci, jak i pracownicy wiedzą, do czego dąży przedsiębiorstwo i mogą angażować się w pracę nad osiągnięciem stanu pożądanego. Zalecane jest, aby wizja firmy była utrzymam w optymistyczny i twórczym tonie, zachęcała do pro aktywności, poszukiwań i rozwoju. W celu urzeczywistnienia planów dobrze jest dodać w niej odniesienie do aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa. Dzięki temu można wykazać, że założenia, które znajdują się w wizji, są możliwe do realizowania i nie są tylko wymysłem właściciela przedsiębiorstwa.

Jaka powinna być wizja i misja firmy?

Wizja i misja firmy powinny być wynikiem wielu przemyśleń i ustaleń. Przedsiębiorcy, którzy podchodzą do ustalania wizji i myśli poważne zazwyczaj powołują do tego zespół pracowników lub organizują specjalne warsztaty strategiczne. Należy jednak pamiętać, że zapisy tych dwóch elementów mają być nie koncepcją pracownika tylko właściciel, to on nadaje ton przedsiębiorstwu i to on wie, do czego dąży i co chce osiągnąć. Obydwa te elementy muszą się z sobą łączyć i być spójne. Taki przekaz pozwala na budowanie wiarygodnego wizerunku oraz zwiększa zaufanie do marki. Spójność to również podstawa, na które buduje się kulturę organizacyjną wewnątrz firmy.

Misja i wizja w praktyce – jak je zrealizować?

Chociaż przyjęło się, że misja i wizja to tylko marketingowe elementy, do których nie należy przykładać zbyt dużej wagi, to w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Ustalając je, należy mieć na uwagę to, że trzeba będzie podjąć działania pozwalające wypełnić zapisy. To jak będzie wyglądać realizowanie misji i wizji powinna określać strategia przedsiębiorstwa. Dokument ten to szereg planów i działań podejmowanych w celu osiągnięcia wcześniej ustalonych celów, np. tych, które określiło się w misji i wizji. Przygotowując strategię, trzeba pamiętać o tym, że powinna być ona ciągła i dynamiczna, w końcu zarządzenie przedsiębiorstwem to nie kończąca się praca, która uwarunkowana jest wieloma zmiennymi. Ogólna strategia działania firmy może być podzielona na mniejsze plany np. dotyczące danego roku czy działu. Wszystko to pozwoli na zwiększenie skuteczności w zarządzaniu oraz stałe monitorowanie, czy firma podąża właściwą drogą.

Stale zwiększająca się konkurencja niemal w każdym segmencie rynku sprawia, że działania ad hoc już nie wystarczą do prowadzenia przedsiębiorstwa i osiągania sukcesów biznesowych. Każdy poważnie myślący o przyszłości przedsiębiorca powinien wiedzieć, co chce osiągać, na jakich zasadach i w wyniku jakich działań. W ustaleniu tych elementów pomogą trzy dokumenty, jakimi są: wizja, misja i strategia. Profesjonalnie przygotowanie będą nieocenionym drogowskazem na wyboistej ścieżce biznesu.

Zapraszamy również do poznania czym są wartości w biznesie:

Wartości w firmie, dlaczego warto je mieć?

PROWADZISZ BIZNES? POMOŻEMY GO ROZWINĄĆ

Dostaniesz nawet 20h wolnego czasu miesięcznie, zabezpieczymy Twoje dane, pomożemy w optymalizacji procesów biznesowych, ułatwimy planowanie inwestycji, damy więcej możliwości rozwoju biznesu.

Zadbamy o Twój czas już teraz, podaj swój telefon, lub adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą w przeciągu 24h.