Udostępnij!

Sankcje w podatku VAT

Jeśli dokonasz płatności wynikający z otrzymanej faktury wystawionej przez podatnika VAT, dotyczącej transakcji powyżej 15.000 PLN na rachunek inny niż zamieszczony na białej liście to

Odpowiadasz solidarnie całym swoim majątkiem za zaległości podatkowe kontrahenta, ale do wysokości kwoty podatku, związanego z dostawą towarów lub świadczeniem usług

Czy można ustrzec się od odpowiedzialności solidarnej?

Tak, można dokonując jedną z poniższych czynności:

  • złożyć zawiadomienie na formularzu ZAW-NR o zapłacie należności na inny rachunek niż wskazany na wykazanie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu
  • dokonać zapłaty należności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności
  • odprowadzić podatek należny z tytułu danej transakcji. ( podatek należny – podatek VAT wykazywany np. przy sprzedaży)

Pamiętajcie – do powyższego należy dodać brak możliwości zaliczenia jako KUP ( koszt uzyskania przychodu) kwoty z fv zapłaconej na rachunek inny niż wykazany na białej liście.

Odpowiedzialność solidarna nabywcy towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT o wartości do 15.000 zł

Ważne – piszę o transakcjach do 15 tyś PLN brutto, o dostawie TOWARÓW i wyłączeniu z przepisu USŁUG.
Tak żeby nie było za łatwo. 🙂

W myśl art. 105a ust. 1 ustawy o VAT podatnik, na rzecz którego dokonano dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe, w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego podatnika, jeżeli w momencie dokonania tej dostawy podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego. Przy czym podatnik ma uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego, jeżeli okoliczności towarzyszące tej dostawie towarów lub warunki, na jakich została ona dokonana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami, w szczególności jeżeli cena za dostarczone podatnikowi towary jest bez uzasadnienia ekonomicznego niższa od ich wartości rynkowej.

Jak często dokonując transakcji zakupu np złota, srebra, tabletów, smartfonów, węgla, maszyn elektrycznych zastanawiacie się czy spełniacie powyższe warunki?

Powyższa odpowiedzialność solidarna nie jest stosowana:

– do nabycia towarów, o których mowa w poz. 92 załącznika nr 15 (czyli benzyny silnikowej, olejów napędowych, gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych), jeżeli nabycie to jest dokonywane na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego, do standardowych zbiorników pojazdów używanych przez podatników nabywających te towary, do napędu tych pojazdów, a także jeżeli dostawy tych towarów dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych,

Czyli takie nasze tankowanie auta

  • jeżeli powstanie zaległości nie wiązało się z uczestnictwem podmiotu dokonującego dostawy towarów, w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej – Zakładamy, że nie ma takiej sytuacji
  • do nabycia towarów, udokumentowanego fakturą, w której kwota należności ogółem stanowić będzie kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy – Prawo przedsiębiorców tj. powyżej 15.000 zł,

Założenie to jest ważne ponieważ powyżej 15 tyś PLN obowiązują inne obostrzenia.

  • do nabycia towarów, za które podatnik dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
    Wiele firm na każdej fakturze umieszcza MPP. Spotkaliście się z taką sytuacją?

Zastanawiacie się dlaczego? Oto odpowiedź

Odpowiedzialności solidarnej można uniknąć poprzez zapłatę należności (mimo braku takiego obowiązku) w systemie podzielonej płatności.

Uwaga

Solidarnej odpowiedzialności nabywcy uregulowanej w art. 105a ustawy o VAT nie stosuje się w zakresie transakcji, których przedmiotem są usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy.

Słowo kluczowe – USŁUGA

Udostępnij!
Poznaj nasze usługi:
Doradztwo podatkowe.

Sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić .

Prowadzisz biznes?
Pomożemy go rozwinąć!

Dzielimy się wiedzą .

Nasze nagrody i ubezpieczenia .

Lloyd's Register Quality Assurance

Wspiera nas międzynarodowa instytucja działająca w obszarze certyfikacji systemów jakości.

Family Business

Jesteśmy dumni z bycia firmą rodziną, co wiernie obrazuje nasze podejście do klienta.

Laur Eksperta

Zdobyliśmy znak jakości nadawany przez naukowców najbardziej prestiżowych polskich uczelni.

Nad pracą naszego zespołu czuwa doradca podatkowy.

W celu zapewnienia prawidłowego rozliczenia zobowiązań podatkowych naszych klientów.

Referencje .

Pasja i profesjonalizm Pani Marleny to jedno, ale przede wszystkim umiejętność prostego, przejrzystego przekazu skomplikowanego języka księgowego, urzędowego! … Moja firma jest w dobrych rękach, a ja śpię spokojnie. Polecam z całego serca! 🙂

Jagoda Wojczyńska

Właściciel
Mirtillo
Mirtillo

Bardzo dobrze mi się współpracuje z firmą SAS TAX.
Największym plusem jest przede wszystkim szybki, łatwy kontakt oraz ekspresowe działanie.

Paulina Jagodzińska

beauty-fashion-shopping.pl
beauty-fashion-shopping.pl

Dotychczasowa współpraca przebiegała w atmosferze pełnego zaufania i profesjonalizmu … pozwala nam polecić tę firmę, oraz osoby w niej pracujące jako solidną i pełną profesjonalizmu.

Arkadiusz Śmiechowski

Prokurent
Choma Expert

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Akceptuję