Udostępnij!

Podatek CIT od 2017 roku. Kogo obejmie preferencyjna stawka?

Od początku tego roku obowiązują dwie stawki podatku CIT: 19% oraz druga preferencyjna dla małych firm wynosząca 15%. Ustawa obniżająca wysokość podatku dochodowego od osób prawnych to ukłon wobec MŚP. Ma ona wspierać rozwój przedsiębiorczości. Jednak, aby móc z niej skorzystać należy spełnić szereg warunków. Jeśli jesteś właścicielem małej firmy, zobacz czy możesz skorzystać z obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych nazywany też CIT to bezpośrednia danina płacona przez przedsiębiorstwa. Podatek ten obciąża dochody uzyskiwane przez osoby prawne. W Polsce po raz pierwszy został wprowadzony na mocy ustawy z dnia 31 stycznia 1989 roku. Aktualnie obowiązujące przepisy wynikają jednak z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku oraz licznych rozporządzeń normujących kwestie CIT.

Kto płaci CIT?

Płatnikami tej daniny są wszystkie osoby prawne, niezależnie od tego, w jaki sposób uzyskały tę osobowość, a także spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki kapitałowe w organizacjach. Podatek CIT muszą także płacić jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z wyjątkiem tych spółek, które nie mają zdolności prawnej. Z podatku zwolnione są natomiast organizacje religijne, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, NFOŚiGW, ZUS, fundusze emerytalne i inwestycyjne, gminy w zakresie dochodów własnych, przedsiębiorstwa międzynarodowe i jednostki gospodarcze utworzone przez organy administracji państwowej, NBP oraz skarb państwa.

Od czego pobierany jest podatek CIT?

Przedmiotem opodatkowania w CIT jest dochód, czasem może być też przychód. Podatek CIT oblicza się, odliczając od przychodów koszty ich uzyskania. Kosztami uzyskania przychodu są wydatki, poniesione na osiągniecie przychodu, z wyłączeniem kosztów wymienionych w ustawie. Do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć także wydatki na cele produkcyjne.

Reasumując, podstawę opodatkowania stanowi osiągnięty przez osobę prawną dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty jego otrzymania w danym roku podatkowym. Od podatku można dokonać odliczeń m.in. z tytułu darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego czy cele kultu religijnego.

Kogo obowiązuje obniżona stawka CIT?

Obniżona stawka CIT wynosząca 15% dotyczy dwóch grup podatników. Pierwsza z nich to tzw. mali podatnicy, druga to pozostali przedsiębiorcy, jednak tylko w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność gospodarcza. Obniżona stawka podatku dochodowego obowiązuje tylko tych podatników, którzy płacą podatek od osób prawnych. Osoby fizyczne lub firmy, które płacą podatek dochodowy od osób fizycznych, nie mogą skorzystać z tego udogodnienia. Z niższego podatku na mocy art. 19 ustawy nie mogą również skorzystać podatkowe grupy kapitałowe. Nieuprawnionymi będą też podatnicy, którzy powstali w wyniku przekształcenie, połączenia czy podziału, wyjątkiem są tu tylko spółki przekształcone w inne spółki. Kolejnymi podmiotami wykluczonymi przez ustawodawcę są przekształcone działalności gospodarcze osób fizycznych lub spółek niebędących osobowością prawną w spółki kapitałowe oraz komandytowo akcyjne. 15% CIT nie będzie obejmował także podatników powstałych w wyniku wniesienia uprzednio prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub składników jego majątku o wartości większej, lub równej 10 tys. euro.

CIT Dla małych przedsiębiorców

Mali podatnicy objęci są 15% stawką CIT bez ograniczeń czasowych. Za małego podatnika ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych uznaje podatnika, u  którego wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 1,2 mln euro, wyrażonej w polskich złotych. Kwota to przeliczana jest po kursie euro ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy roboczy dzień października poprzedniego roku podatkowego. Do tej kwoty wlicza się także podatek VAT.

Podatnik, który spełnia to kryterium, uznawany jest za małego podatnika przez cały bieżący rok podatkowy, bez względu na to, jak duże są jego przychody. Wartość przychodu w roku bieżącym ma wpływ dopiero w roku kolejnym, kiedy to przedsiębiorca może utracić status małego podatnika. Osoby prawne uznane za małych podatników mogą korzystać z obliczonej stawki CIT bez ograniczeń.

Podatek CIT dla nowo powstałych firm

Kolejna grupa, która może skorzystać z niższej stawki podatku dochodowego, są przedsiębiorstwa, które dopiero rozpoczynają dzielność. Ustawodawca zaznaczył jednak, że będą oni objęci obniżoną stawką podatkową bezwarunkowo tylko przez jeden rok podatkowy, ten, w którym rozpoczynają działalność. W kolejnym roku podatkowym działalność gospodarcza może być nadal objęta 15% CIT o ile będzie spełniać kryteria małego podatnika.

Czy chodzi tylko o pomoc dla przedsiębiorców?

Ustawodawca, wprowadzając zmiany w stawkach podatku dochodowego, argumentował to chęcią pomocy małym firmom. Na tych modyfikacjach skorzysta również budżet państwa. Chociaż przychody z CIT według symulacji mają obniżyć się rocznie o 270 mln złotych, to przewidziane w ustawie mechanizmy uszczelniające mają doprowadzić do większej ściągalność podatków, co w efekcie przyczyni się do wzrostu oszacowanego na 277 mln złotych.

Przekształcenia firm a podatek CIT

Po ogłoszeniu wejścia w życie ustawy wiele firm chciało skorzystać z preferencyjnej stawki podatku, w związku z tym zaplanowało restrukturyzację. Miała ona dać im status małego podatnika. Ustawodawca postanowił zabezpieczyć przed takimi działaniami przedsiębiorstw. Takim zabezpieczeniem jest przepis przejściowy, który mówi, że 15% CIT nie obowiązuje podmiotów, które zostały zawiązane między dniem ogłoszenia ustawy a dniem wejścia jej w życie. Podatnicy, którzy w tym czasie dokonali restrukturyzacji, będą zobowiązani do zapłaty podatku według stawki 19%, dopiero w kolejnych latach mogą skorzystać z niższej stawki, jeżeli będą spełniać warunki zapisane w ustawie.

Udostępnij!

Sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić .

Prowadzisz biznes?
Pomożemy go rozwinąć!

Dzielimy się wiedzą .

Nasze nagrody i ubezpieczenia .

Lloyd's Register Quality Assurance

Wspiera nas międzynarodowa instytucja działająca w obszarze certyfikacji systemów jakości.

Family Business

Jesteśmy dumni z bycia firmą rodziną, co wiernie obrazuje nasze podejście do klienta.

Laur Eksperta

Zdobyliśmy znak jakości nadawany przez naukowców najbardziej prestiżowych polskich uczelni.

Nad pracą naszego zespołu czuwa doradca podatkowy.

W celu zapewnienia prawidłowego rozliczenia zobowiązań podatkowych naszych klientów.

Referencje .

Pasja i profesjonalizm Pani Marleny to jedno, ale przede wszystkim umiejętność prostego, przejrzystego przekazu skomplikowanego języka księgowego, urzędowego! … Moja firma jest w dobrych rękach, a ja śpię spokojnie. Polecam z całego serca! 🙂

Jagoda Wojczyńska

Właściciel
Mirtillo
Mirtillo

Bardzo dobrze mi się współpracuje z firmą SAS TAX.
Największym plusem jest przede wszystkim szybki, łatwy kontakt oraz ekspresowe działanie.

Paulina Jagodzińska

beauty-fashion-shopping.pl
beauty-fashion-shopping.pl

Dotychczasowa współpraca przebiegała w atmosferze pełnego zaufania i profesjonalizmu … pozwala nam polecić tę firmę, oraz osoby w niej pracujące jako solidną i pełną profesjonalizmu.

Arkadiusz Śmiechowski

Prokurent
Choma Expert

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Akceptuję