Poradnik eksperta

Strona główna
Biznes
Nie znaleziono elementów
Nie znaleziono elementów
 
Ile kosztuje przedsiębiorcę pracownik, czyli co wchodzi w skład wypłaty dla pracownika?

Każdy przedsiębiorca dąży do jak największego rozwoju swojej firmy. Jednak wraz ze wzrostem sprzedaży oraz zwiększoną ilością zamówień na usługi czy towary rozwojowi ulegać musi również kadra firmy. Sam właściciel przedsiębiorstwa często nie może poradzić sobie ze wszystkimi zadaniami, wtedy zatrudnienie pracowników jest koniecznością.

Zgodnie z polskim prawem każdy przedsiębiorca może w swojej firmie zatrudniać pracowników w oparciu o różnorodne umowy. Możliwości, jakie daje prawo to umowa o pracę, zlecenie oraz o dzieło. Trzeba jednak pamiętać, że w zależności od wybranej formy zatrudnienia przedsiębiorca musi też płacić odpowiednie składki za pracownika. W związku z tym wielu właścicieli firm zadaje sobie pytanie, ile wynosi całkowity koszt zatrudnienia pracownika oraz jaka forma umowy jest najbardziej atrakcyjna finansowo.

Ile kosztuje pracownik na umowę o pracę?

Najbardziej pożądaną umową przez polskich pracowników jest ta o pracę. Podpisując ją, pracownik chroniony jest Kodeksem Pracy i oprócz wynagrodzenia pieniężnego przysługuje mu szereg dodatkowych benefitów, które nie występują przy umowach cywilnoprawnych. Mowa tutaj o prawie do urlopu, urlopie na żądanie, urlopie macierzyńskim czy zasiłku dla bezrobotnych po utracie zatrudnienia. Pracodawcy jednak niechętnie oferują umowy o pracę, wynika to z kosztów, jakie muszą ponosić po ich podpisaniu. Oprócz wynagrodzenia netto (czyli tego wypłacanego pracownikowi na tzw. rękę) muszą jeszcze płacić dodatkowe składki. W przypadku umowy o pracę kosztem uzyskania firmy jest i wynagrodzenie brutto i składki ZUS, którymi obciążony jest pracodawca.

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca, zatrudniając pracownika na umowę o pracę, opłaca:

 • jego wynagrodzenie netto;
 • podatek dochodowy;
 • składki na ubezpieczenie społeczne;
 • składki emerytalne i rentowe;
 • składki chorobowe;
 • składki wypadkowe;
 • składki zdrowotne;
 • składki na Fundusz Pracy a Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Z własnej kieszeni pracodawca opłaca poniższe składki w podanych wysokościach:

 • składka emerytalna – 9,76%
 • składka rentowa – 6,50%
 • składka wypadkowa – 1,80%.
 • składka na Fundusz Pracy – 2,45%
 • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,10%
 • składka na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1,50% (przy pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze).

Oznacza to, że szacunkowo zatrudnienie pracownika na umowę o pracę wynosi 20,74% wynagrodzenia brutto.  Dla zobrazowanie, jeśli zatrudnia się pracownika i oferuje mu minimalne wynagrodzenie, które na rok 2018 wynosi 2100 brutto, to dodatkowo należy do tej sumy dopłacić 432,18 złotych. Koszty te będą mniejsze dla przedsiębiorstwa w przypadku, gdy jest ono zwolnione z płacenia składek na FP oraz FGŚP. Zwolnienie takie obowiązuje:

 • przez 36 miesięcy za pracowników powracających do pracy z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego;
 • przez 12 miesięcy za prawników w wieku równym lub powyżej 50 lat, którzy zostali zatrudnieni po 30 czerwca 2009 roku i przez 30 dni poprzedzających
 • zatrudnienie byli zarejestrowanie jako osoby bezrobotne w PUP;
 • bezterminowo dla pracowników, którzy ukończyli 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni).

Ile kosztuje pracownik zatrudniony na umowę zlecenie?

Ze względu na duże koszty zatrudnienia osób na umowę o pracę wielu przedsiębiorców preferuje umowy cywilnoprawne. Do tych zaleca się umowa zlecenie. Koszt zatrudniania pracownika na jej podstawie jest niższy, a wyliczenie go mniej skomplikowane. Ważną informacją jest jednak to, że uzależniony jest on od czynników charakteryzujących pracownika np. tego, czy jest on studentem, czy też zakończył już swoją edukację. Od tych czynników uzależnione są stawki, jakim podlega zleceniobiorca. Stałą jest natomiast minimalna stawka godzinowa. W praktyce oznacza ona, że wynagrodzenia zleceniobiorcy nie może być niższe. W 2018 roku minimalna stawka godzinowa przy umowie zleceniu wynosi 13,70 złotych brutto na godzinę. Koszt zatrudniania pracownika na umowie zleceniu kształtuje się następująco dla poszczególnych grup:

 • umowa zlecenie jest jedynym źródłem utrzymania pracownika  – pracodawca jest zobowiązany do opłacania takich samych składek jak w przypadku umowy o pracę, czyli wynagrodzenia brutto i składek ZUS, w których zakres wchodzą ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • umowa zlecenie jest dodatkową umową pracownika, dodatkowo jest on zatrudniony w innej firmie, gdzie pobiera co najmniej minimalne wynagrodzenie – koszty pracodawcy to tylko wynagrodzenie brutto, nieopłacane są żadne składki;
 • umową zleceniem objęty jest student do ukończenia 26 roku życia – koszty pracodawcy to tylko wynagrodzenie brutto, nieopłacane są żadne składki.

Ile kosztuje pracownik zatrudniony na umowę o dzieło?

W przypadku zatrudnienia na umowę o dzieło sprawa dla przedsiębiorcy jest bardzo prosta. W przypadku tego rodzaju umów nieodprowadzane są żadne składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W praktyce oznacza to, że kosztem uzyskania przychodu firmy jest jedynie wynagrodzenie brutto osoby zatrudnionej. Warto jednak wspomnieć, że w przypadku, gdy umowę o dzieło zawiera się z własnym pracodawcą lub dzieło wykonywane jest na jego rzecz, powstaje obowiązek ubezpieczenia.

Na jaką umowę zatrudnić pracownika?

Koszty zatrudnienia pracownika w Polsce nadal są wysokie w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej. Jednak zatrudnienie określonej grup osób oraz odpowiednie dobranie umowy może znacznie obniżyć zobowiązania przedsiębiorcy względem państwa. Pracodawca, który zatrudnia osoby starsze, bezrobotne, młodych rodziców czy studentów może liczyć na zwolnienia z części składek, natomiast ten, który wprowadza do swojej firmy innowacyjne rozwiązania w zakresie zatrudniania (np. telepracę) na granty i pomoc od państwa.

Zatrudniając pracownika, najczęściej jednak rozważa się jaką umowę można mu zaoferować. Większość Polaków chce pracować na umowę o pracę, która pozwala im korzystać z ochrony i licznych przywilejów. Należy jednak zaznaczyć, że nie zawsze ta umowa jak korzystna dla osoby zatrudnionej, ponieważ bardzo silnie wiąże ona z pracodawcą i może zawierać szereg obostrzeń np. zakaz konkurencji. Niekiedy więc o wiele korzystniejsze jest podpisanie umów cywilnoprawnych. W ich przypadku należy jednak mieć na uwadze to, że nie mogą one zastępować umów o pracę. Zatrudniony na niej pracownik nie powinien więc pracować w oparciu o nie jak na etacie.

PROWADZISZ BIZNES? POMOŻEMY GO ROZWINĄĆ

Dostaniesz nawet 20h wolnego czasu miesięcznie, zabezpieczymy Twoje dane, pomożemy w optymalizacji procesów biznesowych, ułatwimy planowanie inwestycji, damy więcej możliwości rozwoju biznesu.

Zadbamy o Twój czas już teraz, podaj swój telefon, lub adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą w przeciągu 24h.