Poradnik eksperta

Strona główna
Biznes
Nie znaleziono elementów
Nie znaleziono elementów
 
Kary nakładane przez KRS i US po przekroczeniu terminu

Podmioty, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym zobowiązane są do złożenia do właściwych urzędów sprawozdania finansowego.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić do 30 czerwca. Konsekwencjami zatwierdzenia sprawozdania po dacie 30-06-2019 są:

  • brak możliwość podziału zysku netto i pokrycia straty netto.
  • dla spółek kapitałowych pozbawia wspólników prawa do roszczenia o wypłatę dywidendy.

Podmioty, które nie złożą sprawozdania do urzędu skarbowego lub KRS spotka się już z konsekwencjami karnymi:

  • podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niewpisanemu do KRS, który pomimo takiego obowiązku nie złoży sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego najpóźniej do 10 lipca grozi kara grzywny za wykroczenie skarbowe, która może wynieść od 225 zł do nawet 45.000 zł.
  • W przypadku podmiotów wpisanych do KRS nie złożenia sprawozdania do KRS w terminie do 15 lipca sąd rejestrowy najpierw wzywa obowiązanych do ich złożenia w dodatkowym siedmiodniowym terminie, pod rygorem zastosowania grzywny w wysokości do 15.000 zł, przy czym grzywna ta może być orzekana wielokrotnie, bez ograniczeń co do maksymalnej łącznej kwoty, i nie może zostać zamieniona na areszt.

WAŻNE!!

  1. Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe podlegają przechowywaniu nieograniczonemu w czasie.
  2. Przypominamy, że sprawozdania za rok 2018 możemy złożyć tylko formie elektronicznej.
  3. Spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które prowadzą księgowość w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów maja obowiązki względem KRS. Muszą one złożyć oświadczenie o braku obowiązku składania sprawozdania finansowego za 2018 r. w terminie do 30 czerwca. Obowiązek ten wynika z art. 70a w zw. z art. 2 ust. 2a u.o.r. Na podstawie tego przepisu Kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro i która nie stosuje zasad rachunkowości określonych ustawą na podstawie art. 2 ust. 2, składa we właściwym rejestrze sądowym w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Jeśli otrzymaliście Państwo wezwanie z KRS do złożenia sprawozdania lub nie macie Państwo przygotowanego sprawozdania za rok 2018 a chcecie Państwo uchronić się od konsekwencji finansowych zapraszam do kontaktu.

Marlena Grzegorz-Ożarek

Doradca Podatkowy nr wpisu 12236

Zapraszam do kontaktu:

marlena@sastax.pl

tel. 504 968 218

PROWADZISZ BIZNES? POMOŻEMY GO ROZWINĄĆ

Dostaniesz nawet 20h wolnego czasu miesięcznie, zabezpieczymy Twoje dane, pomożemy w optymalizacji procesów biznesowych, ułatwimy planowanie inwestycji, damy więcej możliwości rozwoju biznesu.

Zadbamy o Twój czas już teraz, podaj swój telefon, lub adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą w przeciągu 24h.