Poradnik eksperta

Strona główna
Biznes
Nie znaleziono elementów
Nie znaleziono elementów
 
JPK- co trzeba wiedzieć o Jednolitym Pliku kontrolnym dla mikroprzedsiębiorcy

Zgodnie z nowymi przepisany nowelizacji uległy zasady kontroli podatkowej. Na ich podstawie przedsiębiorcy zobowiązani się do przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych. Dane te muszą być przekazywane w specjalnym dokumencie, który nosi nazwę Jednolitego Pliku Kontrolnego w skrócie JPK.

Plik JPK generowany jest i przesyłany w wersji elektronicznej. Jednak zanim zacznie się głowić jak go przygotować, wypełnić i przesłać należy sprawdzić, czy faktycznie nasza firma jest objęta obowiązkiem jego przygotowywania. Tak wcale nie musi być. Zobacz kto i kiedy będzie zobligowany do przekazania Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

JPK został wprowadzony przez Ministerstwo Finansów i ma być receptą na nieszczelny system podatkowy. Jego pojawianie się sankcjonuje art. 193a ordynacji podatkowej. Dla części podmiotów JPK obowiązuje już od lipca 2016 roku, a duża część podmiotów gospodarczych obowiązkiem jego przekazania została objęta dopiero w tym roku.

Przez JPK zapisy ustawy rozumieją księgi i dokumenty księgowe, które prowadzone są z pomocą programów komputerowych zarówno tych przeznaczonych stricte do fakturowania jak takich typu MS Excel w odpowiednim formacie i przekazywane organowi podatkowemu. Generowane pliki należy archiwizować.

Po co wprowadzono JPK?

Głównym celem wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego jest uszczelnienie systemu podatkowego oraz jego automatyzacja. Przekazywanie informacji podatkowych w formie elektronicznej ma skrócić czas wykonywania poszczególnych czynności, zmniejszyć ich uciążliwość oraz ograniczyć koszty. Celem JPK jest również skrócenie czasu kontroli podatkowej oraz zwiększenie jej poprawności – system ten ma przede wszystkim wskazać tzw. puste faktury. W przypadku, gdy przekazane organowi podatkowemu pliki nie będą budzić wątpliwości, kontrola nie będzie przeprowadzana.

Wprowadzenie obowiązku przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego niesie za sobą zalety nie tylko dla organów kontrolnych, ale także i dla podatników. Dzięki niemu ogranicza się papierowe wydruki, uzyskuje łatwy dostęp do informacji podatkowych, który pozwala na szybką analizą, ułatwia działanie audytorów wewnętrznych i zewnętrznych, usprawnia procesy w firmie.

Kto musi składać Jednolity Plik Kontrolny?

Zgodnie z przepisami do składania Jednolitego Pliku Kontrolnego zobowiązane są cztery grupy podmiotów gospodarczych. Zalicza się do nich mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców, średnich przedsiębiorców oraz dużych przedsiębiorców.

Przepisy określają również, że aby mikroprzedsiębiorca był objęty obowiązkiem składania JPK_VAT, musi spełniać łącznie dwa warunki w ciągu dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniać średnio poniżej 10 osób rocznie,
 • osiągać obroty większe niż 2 mln  euro.

W przypadku, gdy te warunki zostaną przekroczone, firma zostaje zaliczona do grupy małych przedsiębiorców. Zgodnie z zapisami ustawy mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy będą zobligowani do przekazywania JPK od 1 lipca 2018 roku. Jedyny wyjątek stanowi Jednolity Plik Kontrolny, który obejmuje ewidencję zakupów i sprzedaży VAT.

Jednolity Plik Kontrolny – gdzie i jak go przesłać?

Przedsiębiorcy Jednolity Plik Kontrolny muszą wysłać do Ministra Finansów, to stamtąd dane zostaną przekazane odpowiednim urzędom skarbowym. Obowiązek ten dotyczy JPK_VAT, czyli rejestru sprzedaży i zakupu VAT. Podmioty gospodarcze zobowiązane do składania JPK_VAT w formie elektronicznej. Aby ułatwić ten proces, ustawodawca stworzy specjalną platformę, na dzień dzisiejszy Jednolity Plik Kontrolny wysyłany jest przy pomocy podpisu elektronicznego lub ePUAP. Potwierdzeniem, że cała procedura dostarczenia dokumentu przebiegła prawidłowo jest możliwość pobrania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO).

Istotną informacją jest to, że jedyną strukturą JPK, która należy obowiązkowo co miesiąc przesyłać do Ministerstwa Finansów, jest JPK_VAT, pozostałe struktury (które wymieniamy poniżej) przekazuje się do Urzędu Skarbowego na jego prośbę. JPK_VAT składny jest do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiąc i ma obrazować wszystkie dane wykazane w rejestrach VAT, czyli składanych deklaracjach podatku VAT.

Co w przypadku niedopełnienia obowiązku? Konsekwencje wysłania błędnego JPK_VAT

Należy pamiętać, że JPK_VAT jest formą oficjalnego dokumentu księgowego. Nie powinien on zawierać błędów czy też być sporządzony nieczytelnie. Jeśli jednak błąd wystąpi, przedsiębiorca zawsze może go skorygować. Brak korekty skutkuje nałożeniem kary przez Urząd Skarbowy. Wysokość kary uzależniona jest od tego, czy czyn popełniony przez przedsiębiorcę zostanie zakwalifikowany jako wykroczenie skarbowe, czy jako przestępstwo skarbowe. W pierwszym przypadku kara z niewysłanie JPK_VAT lub błędy w nim popełnione wynosi 20 – krotność płacy minimalnej, w przypadku przestępstwa skarbowego jest ona wyższa i może wynosić od 10 do 120 stawek dziennych, przy czym wysokość stawki dziennej to od 1/30 płacy minimalnej do jest 400 – krotności. Biorąc pod uwagę wysokość kar naliczanych przez Urząd, do przesłania i wypełniania JPK_VAT należy podejść z rozwagą i na poważnie, aby nie narażać się na przykre konsekwencje.

Z czego składa się i jak wygląda jednolity Plik Kontrolny?
Wygląd oraz strukturę Jednolitego Pliku Kontrolnego określa art. 193a §2 ordynacji podatkowej. Zgodnie z nią w JPK mamy do czynienia ze strukturami logicznymi w postaci elektronicznej księgi podatkowej oraz dowodów księgowych. Aktualnie w dokumencie wyrocznia się 7 struktur:

 • księgi rachunkowe – JPK_KR
 • wyciąg bankowy – JPK_WB
 • magazyn – JPK_MAG
 • ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT
 • faktura VAT – JPK_FA
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) – JPK_PKPIR
 • ewidencja przychodów (ryczałt) – JPK_EWP

Każda z tych struktur dodatkowo składa się z trzech sekcji takich jak:

 • sekcja nagłówkowa – zawiera informacje identyfikacyjne danego pomiotu gospodarczego oraz te związane z JPK takie jak np. data utworzenia pliku czy zakres raportowanych informacji;
 • sekcja merytoryczna – zawiera informacje dotyczące zdarzeń gospodarczych wynikających z działalności firmy; zdarzenia te wpisywane są w poszczególne sekcje JPK;
 • sekcja kontrolna – zawiera sumy kontrolne, które pozwalają na sprawdzenie, czy wszystkie informacje zostały prawidłowo odczytane.

Jak jednak wynika z zapowiedzi Ministerstwa Finansów, planowane jest wprowadzenie kolejnych nowych struktur dla Jednolitego Pliku Kontrolnego.

PROWADZISZ BIZNES? POMOŻEMY GO ROZWINĄĆ

Dostaniesz nawet 20h wolnego czasu miesięcznie, zabezpieczymy Twoje dane, pomożemy w optymalizacji procesów biznesowych, ułatwimy planowanie inwestycji, damy więcej możliwości rozwoju biznesu.

Zadbamy o Twój czas już teraz, podaj swój telefon, lub adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą w przeciągu 24h.